Er du klar til at få gennemgået din portefølje?

Udfyld kontaktformularen og bliv kontaktet af Anders Egsvang ift. aftale omkring dato og tid.

Hvad får jeg ud af dette møde?

Er du ikke helt tilfreds med dit historiske afkast, eller er du i tvivl om din portefølje er ordentligt struktureret med de bedste forudsætninger for at performe på sigt. Rigtig mange får ikke det optimale ud af deres investeringer, af årsager som ofte bygger på lidt det samme. Derfor kan du i dette møde få:

  1. Indsigt i om din porteføljestruktur er fornuftig
  2. Indsigt i om antallet af positioner er fornuftig ift. din målsætning
  3. Indsigt i om de gode positioner fylder nok i din portefølje
  4. Indsigt i om der er positioner som bør reduceres af hensyn til risiko og afkastmuligheder
  5. Idéer til porteføljeoptimering der mindsker din risiko
  6. Idéer til porteføljeoptimering der øger dine afkastmuligheder
  7. Indsigt i om din portefølje indeholder kvalitetsaktier