Disclaimer: AE Investment Research ApS og Anders Egsvang Rasmussen ejer aktier i det nedenstående analyserede selskab. Analysen er kun til inspiration og må aldrig bruges til at træffe investeringsbeslutninger ud fra. Analysen er på ingen måde en anbefaling af køb, salg, ikke køb eller ikke salg. Foretag altid dine egne beslutninger og vurderinger, inden du køber en aktie. Analyserne er baseret på informationer, som AE Investment Research ApS mener er pålidelige - men AE Investment Research ApS tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analyserne. Materialet har ikke været sendt til selskabet inden offentliggørelse af analysen. AE Investment Research ApS og Anders Egsvang Rasmussen er ikke eksperter eller rådgivere og kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde for udviklingen i aktier, eller tab som følge af aktiehandel, hvor analyser og indhold fra www.andersegsvang.dk er blevet brugt. Analyser kan ikke forudsige fremtiden og nyheder kan ændre markedet øjeblikkeligt. Historisk performance giver ingen garanti for fremtidigt afkast og al investering er risikabelt og på eget ansvar.

Interaktiv og opdateret fremskrivning med værdisætning

 

Introduktion til analysen af FreeTrailer

FreeTrailer blev i 2018 børsnoteret til en kurs på 4,5 DKK per aktie. I slutningen af 2018 lå aktien i kurs 3,28 DKK i midten af 2020 var aktien helt nede i 3 DKK, men 29. november 2021 toppede aktien i kurs 59 DKK. Dette store spring gør aktien til den bedste aktie i de seneste 3 år i Danmark og springet op har gjort flere investorer har fået øjnene op for FreeTrailer. Jeg har været investor i FreeTrailer siden deres første dag på børsen og har derfor oplevet både år med større tab, store udsving og en aktie der næsten ikke bevægede sig. Det er først i midten af 2020 at aktien for alvor begynder at generere afkast, men virksomheden har løbende leveret resultater og derfor har jeg af flere omgange købt mere i selskabet og holdt i positionen og den case der gemte sig bag ved. 

I denne analyse ser vi nærmere på FreeTrailer som virksomhed og investeringscase. 

FreeTrailers historie og koncept

FreeTrailer en en ung virksomhed på børsen, hvor aktien kun har kunne handles siden 2018. Men virksomheden bag blev startet helt tilbage i 2004.

Konceptet blev startet af Allan Sønderskov Darré og Aksel Blomgren Ambjørner, over et middagsselskab, efter en af de deltagende i dette selskab kom for sent, og var træt af at han lige havde lejet en trailer til en loppemarked, og da han skulle aflevere traileren kostede det ham 1000 DKK i leje, en stor del af det beløb han havde solgt for på loppemarkedet. De blev begge enige om, at hvis man kan putte reklamer på en taxa, må man kunne det samme med en trailer og gøre det langt billigere, måske gratis at leje den. Det blev starten på FreeTrailer, som de to hurtigt gik i gang med.

IKEA blev den første partner til at købe sig ind i ideen, men ville ikke have andre virksomheders reklamer på deres trailere, og derfor blev konceptet skærpet til ikke bare at være reklamer, men at være partnernes egen branding i bybilledet. 

I starten var selve udlejningsprocessen mere manuel, hvor man skulle ind og udfylde papirer, få kabler og nøgler til traileren i den partner butik, man ville leje hos. Det er siden 2004 blevet skærpet markant og FreeTrailer i dag en teknologivirksomhed der lejer/udlåner trailere og hvor det hele kører gnidningsfrit uden partnerne involveres. 

Produktet og forretningsmodellen

Produktet og den service FreeTrailer tilbyder er delt i to. Først og fremmest sælger FreeTrailer udlejningstrailere til partnere som IKEA, Silvan, Føtex, Elgiganten og Bilka. Disse partnere får brandingværdi, når traileren bliver set med partnerens reklamer og logo i bybilledet. Partneren får dermed også den værdi at de tilbyder deres kunder en ekstra service. Hvis kunderne skal købe større produkter, eller får købt mere end de havde regnet med, kan de låne en trailer til at fragte det hjem. Dette kan give et opsalgspotentiale, fordi kunderne ikke er forhindret i at handle “større ind, end planlagt”. Partneren skal samtidig ikke bruge tid på drift, vedligeholdelse, indkøb, udskiftning og udlejning af disse trailere. De kan fokusere på deres primære forretning, mens FreeTrailer står for alt der har med traileren at gøre. FreeTrailer kan også være et ekstra salgsargument for at forbrugeren vælge en bestemt butik. Skal man købe et større produkt, kan det at tilbyde en transportløsning som FreeTrailer gøre at kunden vælger en bestemt butik, frem for konkurrenten der ikke har en løsning til kunden, eller en dyr fragtløsning. 

Partneren betaler en fast pris, som typisk dækker den udgift FreeTrailer har i leasing af traileren, driften og vedligeholdelse af traileren i den periode som aftalen indgås på, der typisk er en periode på 3-5 år. Partneren betaler dette, for at FreeTrailer står for alt håndteringen, driften, vedligeholdelsen og support og kundeservice og ser altså dette som en service. 

Anden del i produktet er rettet mod forbrugeren. Forbrugeren kan leje/låne en FreeTrailer på de partnerlokationer der er. Det er gratis at låne en trailer i den første låneperiode, som løber frem til partner lokationens næste dags åbningstidspunkt. Skal du bruge en trailer fra kl. 14.00 til kl. 17.00 kan du altså låne den gratis hos for eksempel IKEA, hvis du har købt en sofa du skal have med hjem, eller hos Føtex, hvis du har købt et fjernsyn. Men du behøver som forbruger ikke at handle hos partneren for at låne en trailer. Skal du flytte, kan du også låne traileren hos Føtex, uden at handle i Føtex. Ønsker man som forbruger at reservere en trailer til et specifikt tidspunkt, for at sikre der er en ledig trailer når den skal bruges, så koster det 29 DKK. Ønsker man at tilkøbe en forsikring når man låner en trailer, kan dette tilkøbes for 49 DKK. Ønsker man at leje traileren i mere end én lejeperiode, så koster det 199 DKK, hvis du for eksempel skal bruge traileren i en ekstra dag. 

Selskabet oplyste ved deres børsnotering, at selvom du kan låne en trailer gratis, så omsætter selskabet ca. 80 DKK per udlejning, hvilket indebærer ca. 75% fra brugere der betaler for ekstra services ved udlejning, og 25% fra partnere der betaler en fast årlig betaling. 

Forretningsmodellen gør at FreeTrailer er en todelt forretning, da de leverer en service til både partnere, som de gerne vil betale for og til forbrugeren som de gerne vil betale for. Samtidig mindsker FreeTrailer sit kapitalbehov, ved at partneren betaler for en stor del af den løbende leasingafgift, drift og vedligeholdelse, hvilket gør virksomheden lettere skalerbar og mindre kapitalkrævende. Uden at have specifik indsigt i hvordan FreeTrailer håndterer det kan der være et lack, hvor FreeTrailer skal købe trailere og vedligeholdelsesdele ind, før en partner betaler, for at FreeTrailer kan håndtere at vækste, men alt i alt går beløbene ud med hinanden når FreeTrailer får betalingen fra partneren. Det kan dog være en fordel at have trailere på lager, så man er klar til at levere når kunden partneren efterspørger flere trailere. 

FreeTrailer virksomhed

Illustration fra selskabets prospekt ved IPO i 2018. 

Selskabet oplyste ved deres børsnotering at ca. 32% af omsætningen den gang i 2018 kom fra partnere og 68% fra forbrugeren, hvoraf 40% var fra tilkøb af forsikring, 11% fra reservation og 17% fra ekstra lejeperiode. I dag er det ca. 25% fra partnere og 75% fra brugere, som deler omsætningen. 

FreeTrailer udlejer ikke kun lukkede og åbne trailere til biler, men også E-trailere der kan kobles på en cykel, eller køre ved siden af en gående person og ladcykler. Ladcykler er et en nyere tilføjelse som specielt er interessant i storbyer, hvor færre mennesker har biler og hvor det kan være lettere at komme frem og tilbage på en cykel. 

Teknologisk platform

For at denne service kan lade sig gøre, er der bagved en teknologisk platform der gør at partneren ikke skal have med udlejningen at gøre, og at FreeTrailer ikke skal have en masse medarbejdere til at håndtere udlejning og tilbagelevering. 

Udlejningen foregår over en app, hvor der både kan bookes, reserveres og betales for servicen af forbrugeren. På denne App kan man også låse traileren op og tilbagelevere den, hvilket gør man kan klare det uden at skulle i kontakt med medarbejdere. har man spørgsmål, kan man via denne App komme i kontakt med FreeTrailers kundeservice, samt beskrive hvis der er fejl og mangler på en trailer og dermed få en anden. Låsen til traileren håndteres via Bluetooth, så forbrugeren kun kan låse den specifikke trailer op som de har lejet.

FreeTrailer kan i deres backend følge trafikken på de forskellige lokationer og se hvad udlejningsfrekvensen er per trailer hos forskellige partnere. Dette er en god opslagsmulighed, da FreeTrailer kan opsælge en partner til flere trailere, hvis deres trailere typisk er fuldt udlejet. Selskabet indsamler og benytter dermed data på brugen, som er en vigtig del i forretningen. 

FreeTrailers værdi er mere i den service og den teknologi der ligger bag servicen end selve det at udleje trailere. FreeTrailer kunne i realiteten udleje hvad som helst på deres platform, trailere er blot et middel, hvor produktet er den samlede service og teknologipakke som selskabet tilbyder. 

Historisk udvikling

Væksten for FreeTrailer er drevet af to ting, vækst i antal udlejninger, og antal udlejninger er til dels drevet af vækst i antal trailere. Til dels, betyder at udlejningsfrekvensen på en trailer godt kan stige og dermed bidrage til flere udlejninger og højere omsætning, men over tid vil en stor del af væksten komme fra flere trailere på flere lokationer, der giver flere udlejninger. Som selskabet beskrev i sit IPO-materiale i 2018, så kommer størstedelen af selskabet indtægt fra forbrugere, selvom det er gratis trailere, så tilkøber de fleste ekstra løsninger, som gør at i gennemsnit omsætter FreeTrailer 80 DKK per udlejning hvilket dog også indeholder den løbende betaling som partnere betaler for at have adgang til servicen. Udregningen er foretaget ved at tage omsætningen for et kvartal delt med antal udlejninger og derfor er de 80 DKK altså både forbrugerens betaling per trailer leje, og partnerens periodevise betaling for servicen. Det tal har historisk været ret stabilt kvartal for kvartal. Nedenstående viser tallene fra Q1 19/20 til Q2 21/22. 

Selskabet har formået at vækste antal udlejninger kvartal efter kvartal og set over en periode på 12 måneder, kan vi tydeligt se den eksponentielle vækst i antal udlejninger, som er en af de store drivere bag ved selskabets omsætningsvækst. 

FreeTrailer antal udlejninger

Ser vi regnskabsmæssigt på tallene, så har FreeTrailer haft fremgang på alle de primære KPI’er over de seneste mange kvartaler. Ud fra et TTM princip (seneste 12 måneder) har vi set vækst i omsætning, EBITDA og profit for alle kvartaler. Set på marginer, har vi set en stødt stigende forbedring i både EBITDA-margin og profit-margin, hvilket for mit eget vedkommende er en vigtig faktor for kvaliteten i en virksomhed. Grunden til at tage de seneste 12 måneder er at forretningsmodellen er sæsonpræget, hvor perioder såsom påske, Kristi Himmelfart, Store Bededags ferien, og helligdage, hvor forbrugere har fri og der er åbent i byggemarkeder og IKEA, har en positiv effekt på forretningen.. Derfor er Q1 og Q4 for selskabet typisk de bedste kvartaler. Ser vi på det seneste Q1 resultat i 21/22 formåede selskabet da også at løfte sin EBITDA-margin til hele 29% og profit-marginen til 20,76%. Det bliver spændende at følge de næste kvartaler hvor de marginer vil ende henne. 

FreeTrailer regnskab

De flotte resultater FreeTrailer i dag kan præstere kvartal efter kvartal viser sig også i selskabets balance. De har nu 11 DKKm i likvide midler, et beløb der stiger hvert kvartal efter selskabet er begyndt at levere et løbende overskud. Her til har selskabet en gæld til banker på kun 200.000 DKK, hvilket betyder de skylder næsten ingenting, og har en solid kontantbeholdning der giver dem gode muligheder for at udnytte det fremtidige vækstpotentiale og investere i opstarten af nye markeder. 

Konkurrence og fremtidsmuligheder

FreeTrailer er fortsat i den lidt unikke situation at konkurrencen på markedet er ganske lav. Både når vi ser på det danske marked, skandinaviske marked, europæiske marked og amerikanske marked. Der findes så godt som ingen der kan levere det produkt og den service og forretningsmodel som FreeTrailer kan. Brenderup leverer en mindre og lidt tilsvarende løsning til bl.a. Bauhaus, uden at være lige så teknologisk præget og uden samme skala. På tankstationer kan man leje trailere, men igen er det ikke lige så teknologisk præget, det er langt lavere skala og det er en anden forretningsmodel hvor tankstationen skal tjene penge på udlejningen. Dette er en situation som FreeTrailer har oplevet siden deres start i 2004, og det er ret unikt at man kan være på et marked i så mange år uden reel konkurrence på sin forretningsmodel. I takt med at tiden går og selskabet vokser, bliver mere international og får et større og større samarbejde med deres største kunder, bliver det sværere at konkurrere mod FreeTrailer. 

I dag befinder FreeTrailer sig på det danske, svenske, norske og tyske marked. Danmark er det mest veletablerede marked, Sverige er et af de markeder i højest vækst og Norge er fortsat et mindre marked, men med et fornuftigt potentiale. Tyskland er det største marked for FreeTrailer og indtoget i Tyskland er enormt vigtigt for den fremtidige vækstcase. 

FreeTrailer vurderer at der er plads til ca. 30.000 FreeTrailers i Tyskland, hvilket er mere end 10 gange større end selskabet nuværende antal trailere i alle markeder. FreeTrailer har her indgået et globalt samarbejde med IKEA, hvor FreeTrailer en den foretrukne partner, når IKEA vil udvide deres transportløsninger til kunder, der hvor de er placeret. Derfor er IKEA en god indgangsvinkel til nye markeder, her også Tyskland. 

Aftalen med IKEA er som jeg ser det også stærk for FreeTrailer på andre parametre. Konkurrerer du som virksomhed mod IKEA, så kan du være “tvunget” til også at tilbyde dine kunder en transportløsning som FreeTrailer. Skal du købe et nyt bord og valget er mellem IKEA eller en konkurrent, og du ved IKEA ved, at du kan låne en trailer til at transportere bordet hjem, og du ved hvis du køber bordet hos konkurrenten alligevel skal køre til IKEA for at låne traileren, så kan du være mere tilbøjelig til at vælge IKEA. Så snart IKEA’s trailere bliver set i bybilledet, kan det altså få flere konkurrenter til også at vælge FreeTrailer og på den måde har FreeTrailer, efter min mening, netværkseffekt i deres forretningsmodel, som kan blive lidt undervurderet i markedet. Jeg tror ikke det er “tilfældigt” at FreeTrailer har både Elgiganten og Power som kunde. Den ene er nødt til at tilbyde løsningen, når den anden også gør, for ikke at tabe omsætning.  

FreeTrailer fremtidsmuligheder

Lande som FreeTrailer endnu ikke har berørt af Benelux-området som Holland, Belgien og Luxembourg, hvilket tilsammen også er et stort marked. Finland har selskabet heller ikke berørt endnu. Finland er et mindre marked, men også et interessant marked. Disse lande repræsenterer tilsammen et trailer-potentiale på ca. 60-70.000 trailere. Med en udlejnings frekvens på 235 udlejninger per år, per trailer, er det 14-16.500.000 udlejninger per år. Med en omsætning på 80 DKK per udlejning er det et potentiale på 1,1-1,3 milliarder DKK i omsætning per år. 

For slet ikke at nævne lande som Østrig, Polen, Schweiz, Italien og Spanien. Og måske endda USA med tiden. Det vil uden tvivl tage tid at nå disse markeder, og skalere antal trailere. FreeTrailer forventer at nå 6800 trailere i 24/25 regnskabet og 1.600.000 udlejninger, hvilket med en omsætning per udlejning på 80 DKK er 128 DKKm, selskabet har et mål om en omsætning i 24/25 regnskabet på 150 DKKm. 

Værdisætning og fremskrivning

Øverst i analysen er der udarbejdet en fremskrivning og en værdisætning af FreeTrailer ud fra den fremskrivning. Fremskrivningen er udarbejdet forholdsvist konservativt, hvilket altid er måden jeg foretrækker at gøre det på, da jeg hellere vil positivt overraskes end negativt overraskes. Dette betyder helt specifikt at selskabet selv forventer 65-67 DKKm i omsætning i 21/22 regnskabet, her indregner vi kun 62.2 DKKm. De forventer samtidig 10-12 DKKm i resultat før skat, hvor vi indregner 6.84 DKKm i resultat efter skat. Ser vi længere frem forventer FreeTrailer 150 DKKm i omsætning i 24/25 regnskabet. Her indregner vi kun 113 DKKm i omsætning. Dette betyder at hvis selskabet når sin egen forventning, så bør værdisætningen opjusteres og så bør fremskrivningen også opjusteres. 

Grunden til at jeg altid udarbejder en forholdsvis konservativ værdisætning, skyldes som sagt at jeg hellere vil positivt overraskes. Samtidig skyldes det også det faktum, at det at se blot et kvartal frem kan være vanskeligt, at se et år frem endnu mere vanskeligt og at se 3-5-8-10 år frem så godt som muligt. Vi har ingen forventning om at ramme disse tal præcist, men en forventning om at virksomheden som minimum kan nå disse tal og formentligt også over, hvis alt går som det skal. 

Analyse FreeTrailer sensitivitetsanalyse

Ovenstående sensitivitetsanalyse viser forskellige afkastscenarier over de næste 10 år. Det skal læses således at hvis FreeTrailer vækster omsætningen 18% per år og når en profit-margin på 20%, vil det ud fra denne vurdering betyde et årligt afkast på 11,59% per år. Denne sensitivitetsanalyse er udarbejdet da selskabet ligger i kurs 36 DKK per aktie. Den øverste værdisætning og fremskrivning, opdateres løbende og derfor henviser vi til den for et opdateret scenarie.