Aktieanalyser til den seriøse investor

Aktieanalyser er et vigtigt element i at investere i aktier. Uden grundige og gennemarbejdede aktieanalyser er det så godt som umuligt at finde de bedste aktier at investere i. Man kan enten vælge selv at lave sine aktieanalyser eller finde tilgængelige aktieanalyser hos banker, analysehuse, rådgivere eller andre investorer. Ligegyldigt hvilken metode man vælger, så er det dog vigtigt at man forstår elementerne i aktieanalysen, hvis analysen skal være brugbar. Har man ikke forståelse for de elementer der er i analysen og hvad den reelt konkluderer, så bliver det svært at investere effektivt ud fra aktieanalyser. Her vil du derfor få en guide til hvilke vigtige elementer en god aktieanalyse skal indeholde og hvor du evt. Kan finde gratis aktieanalyser eller aktieanalyser på abonnement og hvilke fordele og ulemper der er ved disse forskellige analyser 

Forskellige former for aktieanalyser

Aktieanalyser kan udarbejdes efter forskellige analyseformer. De ofte mest brugte analyseformer er Teknisk Analyse og Fundamental Analyse.

Bruger man teknisk analyse så fokuserer man hovedsageligt på aktien og den måde som aktiekursen bevæger sig på. Her bliver der ofte analyseret på investorpsykologi, udbud og efterspørgsel samt support og modstandsområder.

Bruger man fundamental analyse så fokuserer man typisk på virksomheden bag ved aktien hvor man analyserer regnskaber, værdisætning, ledelse og vækst. Jeg bruger selv den fundamentale aktieanalyse, hvilket du også vil se mange banker, analysehuse og rådgivere gøre. Nogle banker bruger også teknisk analyse i deres vurdering af aktier, men det er ofte som en supplerende analyse til den fundamentale aktieanalyse.

Opbygningen af gode aktieanalyser

Aktieanalyser har den hensigt at skulle besvare alle de vigtigste spørgsmål man som investor bør stille, inden man investerer i en aktie. Målet er som investor at finde de bedste aktier. Derfor er der nogle helt centrale elementer som enhver aktieanalyse bør indeholde. Disse elementer er:

  • Virksomhedsanalyse
  • Markedsanalyse
  • Regnskabsanalyse
  • Værdisætning
  • Konklusion, anbefaling eller kursmål
Aktie analyser

De vigtigste elementer i gode aktieanalyser

Virksomhedsanalysen har til hensigt at dykke ned i virksomheden og forstå hvad det er virksomheden laver og hvordan den tjener penge. Det er i denne del af aktieanalysen vigtigt at man får et grundforståelse af hvad det er for en virksomhed man har med at gøre. Forstår man ikke virksomheden, produktet, indtægt modellen osv. Så bliver det svært at bruge hele aktieanalysen.

Regnskabsanalysen dykker et stykke dybere ned i virksomheden og ser på virksomhedens økonomiske og finansielle udvikling. Hvordan har virksomhederne vækster, hvor god er virksomheden til at skabe overskud, forrente kapital eller blive mere effektiv. Hvor meget gæld er der i virksomheden og hvordan er kapitalstrukturen. Dette er nogle af hovedelementerne i regnskabsanalysen. Denne analyse er en meget vigtig del af hele aktieanalysen, da værdisætningen også vil bl.a. tage udgangspunkt i dette.

Markedsanalysen ser på hele det marked som virksomheden befinder sig i. Hvad er der af konkurrenter, hvad adskiller de forskellige virksomheder, hvor stort er markedet, hvor meget vækst er der i markedet og hvad driver denne vækst. Dette er også en vigtig del, hvis du som et led i dine aktieanalyser ønsker at forstå hvad virksomheden har af potentiale i fremtiden.

Værdisætningen er en af de sidste områder inden konklusionen på aktieanalysen. Værdisætningen bruger man til at sætte en værdi på virksomheden nu og i fremtiden. At investere i aktier handler nemlig om langsigtet at købe aktier til mindre end deres værdi. For at udarbejde en god værdisætning er det vigtigt man bruger al denne anden viden fra resten af aktieanalysen. Værdisætning skal nemlig både se på virksomhedens evne til at vækste og skabe resultater, markedets vækst og udvikling, konkurrenterne i markedet osv.

Aktieanalysen bliver til sidst opsummeret i en konkret konklusion. Hvad har vi konkret fundet ud af i aktieanalysen. Er aktien overvurderet eller undervurderet. Kan vi forvente at aktien vil overperforme eller underperforme i fremtiden og hvordan ser risikoniveauet ud. Konklusionen bruger vi som en opsummering og som den endelige konklusion til at foretage en god investeringsbeslutninger ud fra vores aktieanalyser.

investorguide og porteføljeværktøj

Vil du lære at finde kvalitetsaktier?

Så tilmeld dig mit nyhedsbrev, ligesom +1.500 andre investorer og modtag som det første min 18-siders investor-guide + et porteføljeværktøj, til at samle alle dine aktier ét sted. Du får løbende analyser, gode råd og invitationer til spændende events. Jeg deler ud af mine erfaringer og hjælper dig til at blive en mere effektiv investor.

Sådan kan du lave dine egne aktieanalyser

Nogle ønsker selv at lave sine aktieanalyser for at være uafhængige af andre og for at kunne træffe gode investeringsbeslutninger i de virksomheder man selv finder interessante. Her er det vigtigt man lærer at forstå elementerne i analysen og lærer hvordan du step for step laver en brugbar og effektiv aktieanalyse. Jeg underviser bl.a. i hvordan du laver gode aktieanalyser, som du kan bruge til at foretage de bedste investeringsbeslutninger. 

Ønsker du ikke selv at lave aktieanalyser så kan man også finde tilgængelig analyser andre steder. Som tidligere nævnt kan man finde aktieanalyser hos banker, rådgivere, analysehuse og andre investorer. Nogle steder finder man gratis aktieanalyser andre steder betaler man for dem. Her kommer der et par gode råd til hvad du skal være opmærksom på den proces. 

 

Undervisningsserie

Gratis aktieanalyser

At finde aktieanalyser gratis tilgængeligt kan virke som en oplagt mulighed for dig som investor, men der er dog nogle ting i den proces du skal være opmærksom på. Ofte bliver analysen nemlig betalt af en eller anden, så selvom du måske ikke betaler for den, så er der andre der betaler for at de er gratis for dig. Det kan bl.a. være virksomheden, der bliver analyseret i aktieanalysen, som betaler for det. Det gør at analysen ikke er helt uvildig og det derfor kan være sværere at regne med aktieanalysens rigtighed og brugbarhed. Hvis Columbus for eksempel betaler en analytiker for at lave en aktieanalyse af selskabet, for at få mere opmærksomhed på aktien og komme ud til flere potentielle investorer, så kan det være meget svært for denne analytiker at være helt objektiv i aktieanalysen. Hvis analytikeren er negativ på Columbus som aktie og ikke mener aktien er en investering værd, så vil Columbus formentligt ikke købe denne analysedækning en anden gang. Derfor skal du som investor være opmærksom på om aktieanalysen er betalt af selskabet der bliver analyseret, da det kan give anledning til interessekonflikter. 

Andre gange kan man finde gratis aktieanalyser hos sin bank eller handelsplatform. Her kan der blot være en anden interessekonflikt, nemlig at få dig til at handle aktier oftere. Derfor skifter disse analyser tit fra hold til sælg til køb, da det giver flere handler. Hver gang du handler aktier betaler du kurtage og det tjener banken eller handelsplatformen på. Så selvom aktieanalysen er gratis, skal man være opmærksom på denne mulige interessekonflikt. 

Ønsker du at finde gratis aktieanalyser, som ikke er betalt af selskabet i analysen, så kan du her på siden finde nogle enkelte aktieanalyser, som er gjort gratis for dig. Du finder for eksempel en aktieanalyse af Genmab og en aktieanalyse af Amazon gratis her på hjemmesiden. Proinvestor samler også forskellige gratis analyser her i blandt dem jeg udgiver. Vær dog opmærksom på om der kan være interessekonflikter i nogle af de analyser der bliver indsamlet. 

Betalte aktieanalyser

Man kan også som investor søge de mere professionelle og uvildige aktieanalyser ved at betale for dem. Det koster lidt for dig som investor og man skal derfor gøre op med sig selv om man vil spare pengene og selv lave analyserne, eller pengene er godt givet ud fordi man sparer oceaner af tid mod en mindre betaling. Ved betalte analyser får du ofte en mere brugbar analyse, som du bedre kan regne med, da analysen er betalt af DIG og der er derfor ikke andre interessekonflikter mellem dig og analytikeren.

For eksempel finder du her på hjemmesiden et analyse-abonnement til 199,- per måned. Her får du adgang til en masse forskellige aktieanalyser udarbejdet af mig som investor, til dig som investor. Der er ingen interessekonflikt, fordi vi har samme mål med aktieanalyserne. Jeg bruger selv aktieanalyserne til at træffe de rette investeringsbeslutninger og til at finde de bedste aktier, nøjagtigt som mine abonnenter gør. Som abonnent får du samtidig adgang til at kunne se og følge min portefølje, min watchliste over spændende virksomheder, mine værktøjer med mere end 200 virksomheder der bliver scoret på Timing Score og Kvalitetsscore samt mere end 30 analyser af danske og amerikanske aktier, store som små. 

Der er ingen binding og 14 dages fuld tilfredshedsgaranti. Kunne du tænke dig at se mere om dette abonnement, så læs mere lige her. 

Sådan opbygger jeg gode aktieanalyser i mit analyse-abonnement

I analyse-abonnementet finder du aktieanalyser opbygget efter denne formel, som er beskrevet ovenover. Alle aktieanalyser beskriver virksomheden, hvordan virksomheden tjener penge og hvordan virksomheden har udviklet sig. Derudover beskriver aktieanalysen det marked virksomheden befinder sig i, konkurrenceevnen og de største konkurrenter. Efterfølgende finder du en regnskabsanalyse med gennemgang af 10 års regnskaber og til sidst finder du en værdisætning og en konklusion af den samlede aktieanalyse, med en specifik guide til hvad jeg selv gør ud fra analysen og om aktien kan forventes at overperforme eller underperforme markedet fremadrettet. 

Som noget ganske unikt bliver alle virksomheder i disse aktieanalyser scoret efter 2 selvudviklede scoringssystemer. Det betyder at du nemt kan få svar på om timingen for en investering i aktien er god og om virksomheden er en kvalitets virksomhed eller ej. Scoringssystemet finder ud ikke andre steder. 

Analyser af aktier

Timingscore

Timing score er et scoringssystem, som scorer hver aktie fra 0 til 4. Hvis en aktie opnår en Timing score på 4 betyder at timingen umiddelbart ser optimal ud. Hvis aktien opnår en Timing score på 0 betyder det at timingen ikke er optimal og man derfor bør se på andre aktier. Jeg scorer hver dag mere end 200 forskellige virksomheder og de virksomheder der opnår en Timing score på 3 eller 4 bliver efterfølgende scoret ud fra kvalitet. 

Kvalitetsscore

Kvalitetsscoren er et scoringssystem der scorer alle virksomheder med en Timing score på 3 eller 4 ud fra kvalitet. Scoringssystemet måler virksomheder baseret på om virksomheden har høj eller lav gæld, er god til at vækste, skabe resultater, øge overskuddet osv. I alt bliver 22 parametre målt og virksomheden får dermed en kvalitetsscore fra 0 til 22. Opnår en virksomhed først en Timing score på 3 eller 4 og bagefter en høj kvalitetsscore på for eksempel 19 eller 20, så vil en aktieanalyse bliver udarbejdet. 

På den måde bliver analyseprocessen optimeret og på den måde kan du og jeg finde de bedste aktier at investere i. Lyder det interessant, så køb adgang til aktieanalyser på abonnement for kun 199,- per måned. 

Min Watchliste

Knud Boesvang

“Jeg har stor fornøjelse af mit abonnement på AE Investment Research, og nyder at læse de tilsendte analyser og opdateringer. Jeg læser en del andre analyser - danske og udenlandske - og her vil jeg rate AE's analyser som nogle af de bedste og nemmest tilgængelige. Der skal stor dygtighed og indsigt til at kommunikere svært tilgængelig stof på en let forståelig måde.”

Vil du gerne vide mere om aktier og investering? Modtage analyser, indsigter og gode tilbud når der kommer nye kurser, foredrag og workshops?

Tilmeld nyhedsbrev