Disclaimer: AE Investment Research ApS og Anders Egsvang Rasmussen ejer aktier i det nedenstående analyserede selskab. Analysen er kun til inspiration og må aldrig bruges til at træffe investeringsbeslutninger ud fra. Analysen er på ingen måde en anbefaling af køb, salg, ikke køb eller ikke salg. Foretag altid dine egne beslutninger og vurderinger, inden du køber en aktie. Analyserne er baseret på informationer, som AE Investment Research ApS mener er pålidelige - men AE Investment Research ApS tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analyserne. Materialet har ikke været sendt til selskabet inden offentliggørelse af analysen. AE Investment Research ApS og Anders Egsvang Rasmussen er ikke eksperter eller rådgivere og kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde for udviklingen i aktier, eller tab som følge af aktiehandel, hvor analyser og indhold fra www.andersegsvang.dk er blevet brugt. Analyser kan ikke forudsige fremtiden og nyheder kan ændre markedet øjeblikkeligt. Historisk performance giver ingen garanti for fremtidigt afkast og al investering er risikabelt og på eget ansvar.

Interaktiv og opdateret fremskrivning med værdiansættelse

Introduktion til analysen af MapsPeople

MapsPeople er en af de næste børsnoteringer der lander i Danmark. Vi har de seneste år oplevet en stigning i antallet af børsnoteringer på First North i Danmark. I starten var det meget umodne selskaber, med en masse drømme og mål men med meget lidt tracktion og meget begrænset eksekvering. I dag har det billede ændret sig lidt. For et stykke tid siden fik vi Digizuite på børsen, en af de mest anerkendte DAM løsninger i verden ifølge Gartner og Forrester. På nuværende tidspunkt er Donkey Republic på vej på børsen, en af Europas førende indenfor delecykler. Nu er det så MapsPeople der skal børsnoteres, en af de førende i verden indenfor indendørs navigation og kortlægning. I denne analyse ser vi på MapsPeople casen, fremtidsudsigterne og investeringspotentialet i denne børsnotering. 

MapsPeople vil rejse 85 DKKm i en børsnotering. Der er fortegnet for ca. 50 DKKm hvilket betyder vi private investorer får mulighed for at tage del i de resterende 35 DKKm. Dette resulterer samlet set i en markedsværdi på 370 DKKm og en Enterprise value (Markedsværdi – kontanter + gæld + warrants) på 317 DKKm. Selskabet forventer i slutningen af Maj måned af have “Annual Recurring Revenue” for i alt 30 DKKm, hvilket giver en P/ARR på 12.3 og en EV/ARR på 10.6. 

Virksomhedsbeskrivelse

MapsPeople er en dansk SaaS virksomhed med fokus på indendørs navigation og kortlægning. Hvis man har studeret på SDU eller Aalborg Universitet er der ret stor chance for at MapsPeople, uden man har vidst det, har været en stor hjælp i at finde vej til undervisningslokaler, bibliotek eller kantinen. Personligt har jeg brugt MapsPeople’s service uden at vide det næsten hver dag det første semester af mit studie på SDU og efterfølgende løbende, når undervisningen blev afholdt i nye lokaler eller til eksaminer. 

Den service jeg har benyttet uden at vide det, er Mapsindoors. Mapsindoors er MapsPeople’s primære produkt. Det er den service de er nogle af de førende på markedet med. Mapsindoors er en software løsning, til at kortlægge indendørs lokationer og kan bruges til at navigere indendørs også. Lige så snart man træder indenfor virker normale navigationsløsninger og kort som Google Maps eller Apple Maps ikke mere. Disse løsninger bruger nemlig GPS satellitter til at vise vej og lokalisere, hvor man befinder sig. Indendørs skal der andre midler i brug og her bruger MapsIndoors, Wifi, Bluetooth, magnetiske felter, lys og andre ting til at lokalisere og navigere. Mapsindoors benytter derfor den infrastruktur den konkrete virksomhed, stadion eller andet allerede har investeret i. 

MapsIndoors er en softwareløsning, med et modul hvor brugerne/virksomhederne kan ændre i kortet hele tiden uden at det kræver kodning. Lukker en butik i et storcenter, kan denne butik fjernes fra kortet. Er en elevator eller toilet midlertidigt nedlukket kan dette vises på kortet. Holdes der loppemarked eller andre spontane og ikke faste events, kan dette vises og let efterfølgende fjernes igen. Kunderne har adgang til et CMS-system, hvor de ved hjælp af få klik hele tiden kan ændre i kortet, og de lokationer de ønsker at få vist. Dette er også et ret vigtigt element, da det ikke kan klares på for eksempel Google Maps, hvor det er Google der styrer hvad der vises og hvor det vises. Her har virkosmhederne ikke selv kontrollen over deres lokationer. 

MapsIndoors kan implementeres i kundernes egne apps, eller bruges på MapsPeople’s, MapsIndoors app. Kunder med egne apps implementerer ofte kort og navigation til deres egen app, så det bliver let for brugerne. Dette gør også at MapsPeople bliver en integreret del af kundernes løsninger, hvilket gør kunderne ret afhængige af MapsPeople. MapsPeople er ikke en frontend udvikler, men stiller en software og en platform til rådighed til indendørs mapping. Frontend udvikling laves evt. I samarbejde med forskellige partnere hvis dette ønskes.

MapsIndoors kan også kobles sammen med andre løsninger såsom bordbooking, lokalebooking, bestilling af mad, tracking af medarbejdere, kollegaer, udbringsningsservices og meget andet.

Alle disse ovenstående løsninger samles i en cloud-løsning og lægges oven på Google Maps, sådan at brugerne ikke opdager når de går fra udendørs til indendørs at servicen skifter fra Google Maps til MapsIndoors. Udenfor er det Google maps og indenfor MapsIndoors. 

Dette bringer os til næste produkt, nemlig Google Maps licenser. MapsPeople er som en af de eneste indendørs navigationsløsninger nemlig Google Maps Premier partner. Dette betyder at de også sælger licenser til brug af Google Maps, og kan benytte Google Maps sammen med MapsIndoors. Google Maps har globalt ca. 150 partnere hvoraf 30 af dem er Premier Partner. MapsPeople er i top 3 i Europa af disse partnere, hvilket gør dem til en af de stærkere partnere. 

Add-ons til MapsIndoors

Da MapsPeople laver en løsning der ofte ender med at blive en central del af kunderne egne apps og brugeroplevelser, så er add-ons til denne løsning også meget oplagt. Næsten alt kan tilføjes som et add-on til MapsIndoors, det kræver blot en API. Her taler vi bl.a. Om de tidligere nævnte services som bordbooking, bestilling, tracking, facility management løsninger (for eksempel rengøringsservices), tracking af kø ved barer, cafeer, indgange, push notifikationer og markedsføringsløsninger ved bestemte lokationer der passeres, eller brugeren er i nærheden af, tracking af maskiner, kalendersystemer og meget andet. Alle disse løsninger er ikke løsninger som MapsPeople udvikler, men løsninger der integreres og tilkobles ved hjælp af API-løsninger. 

Forklaringer til nogle af disse løsninger

Det at MapsIndoors kan kombineres og blive en integreret del af kundernes egne apps er vigtig for fastholdelsen af en kunde. For eksempel kan MapsIndoors kombineres med et bord-booking system på kontorer. I dag ser man ofte store kontorer med “flyverpladser” og ikke faste pladser. Vil man gerne som team arbejde sammen i en bestemt gruppe pga. Arbejdsopgaver der koordineres, kan det være praktisk i en periode at sidde sammen. Det kan i nogle kontorer uden faste pladser være en udfordring og her er et bord-booking en nem tilkobling til MapsIndoors så man kan booke 4 borde ved siden af hinanden. 

En ekstra tilkobling hertil kan være at rengøringspersonale kan se hvilke borde og pladser der bliver brugt og hvilke der dermed skal rengøres. Her kan man også overveje en tilkobling af et sporingssytem så rengøringspersonale kan se om et mødelokale har været brugt eller ej og om det derfor kan undvære rengøring en dag. Dette kan også bruges, hvis man skal finde ud af hvor en kollega befinder sig på et større kontor. I stedet for at ringe og spørge vedkommende, kan man tracke personen og finde frem til hvor de sidder. Denne tracking løsning ville også kunne bruges til at tracke kø ved barer cafeer, kantiner og dermed undgå at stå i kø i myldretid. 

De fleste virksomheder og universiteter eller sports venues har i dag allerede booking systemer til at booke lokaler, booke pladser eller andet. De har også betalingssystemer hvis det kræver betaling, men den live kort-tilkobling mangler og her kan MapsIndoors samle løsningerne så det bliver lettere for brugerne at benytte. MapsIndoors har bl.a. også tilkoblet en løsning til nogle sports venues, sådan at man når man booker en plads kan se udsigten fra denne plads og dermed vælge de bedste tilgængelige pladser. Jo flere tilkoblinger og brugervenlighed MapsIndoors kan lave jo mere afhængig bliver virksomhederne af løsningen når først den er implementeret og jo større kan livstidsværdien potentielt blive, sammen med lavere kunde-churn (Kunde frafald). 

Københavns Lufthavne har bl.a. Integreret MapsIndoors løsning i deres App, så man både kan finde rundt i lufthavnen, finde den rette parkeringsplads og finde info om shop-åbningstider og meget andet. De har samtidig tilkoblet betalingsmoduler og booking-løsninger, så personer kan se på et kort den tætteste p-plads på den terminal de skal til og booke en p-plads tæt på. Samtidig kan personer bestille produkter i Tax Free shoppen og se på et kort hvor de kan afhentes når man kommer til lufthavnen. 

En af de fremtidsmuligheder selskabet også fremhæver er Retail. At kunne tracke og synliggøre på hvilken hylde fu finder ketchup i supermarkedet, eller hvilken hylde du finder den rette skruetrækker i byggemarkedet er et enormt potentiale. Løsningerne er ikke klar til det i dag, men MapsPeople er klar til at løse denne udfordring når teknologien til denne tracking løsning er udviklet. 

Markedet

Selve markedet som MapsPeople befinder sig i har et enormt potentiale. Med et adresserbart marked i dag med en værdi over 21.7 milliarder DKK og et forventning om en vækst i markedet på 20.4% per år frem mod 2025, så ser selskabet ind i et adresserbart marked med en værdi på 54.8 milliarder DKK. Når vi ser på software til kortlægning indendørs så har intet selskab i dag en stor markedsandel. Markedet er i dag dækket mest af de mere statiske kort man finder i storcentre.  

Selskabet har konkurrenter som Mappedin og Inpixon, primært placeret i USA. Inpixon vil vi senere sammenligne lidt med da dette selskab også er børsnoteret. Der er dog lidt forskelligheder blandt de to selskaber. Ud over disse to, så er der også mindre konkurrenter, med under 50 ansatte og dermed små virksomheder i et stort marked. 

 

Fremtidspotentiale og værdisætning

MapsPeople addresserbart marked

Kilde: MapsPeople Prospectus

MapsPeople har en forventning om fortsat høj vækst fremadrettet. Som vi kender det fra andre cases, så koster vækst jo ofte en del penge og derfor forventer selskabet heller ikke at være cash flow positive før midt 2023. Selskabet forventer at bruge en masse penge i løbet af det næste år fra Q3 2021 frem til Q3 2022. Derfra vil de månedlige pengestrømme efterfølgende begynde at blive forbedret, hvor de for alvor vil være positive fra Q3 2023. 

Ifølge prospektet forventer selskabet at bruge ca. 63 millioner inden der vil begynde at vise sig positive pengestrømme. I andet halvår 2023 forventer selskabet ca. 6.9 millioner i månedlige positive pengestrømme. Da det først er for andet halvår vil det ifølge den guidance resultere i positive pengestrømme på 34.8 millioner for hele 2023. Hvis selskabet bare holder dette i 2024, vil det resultere i positive pengestrømme på 82.8 millioner i 2024. 

Udover de positive pengestrømme så forventer selskabet at øge omsætningen markant over de næste år. Selskabet forventer en omsætning på 107 DKKm i 2023 og en Annual Recurring Revenue (ARR) på 174 DKKm. Med en forventet omsætning på 107 DKKm og et forventet positivt cash flow i 2023 på 34.8 millioner forventer selskabet i 2023 i en “cash-flow-margin” på 32%, men reelt forventer de højere margin i og med det kun er andet halvår de positive pengestrømme vil vise sig. Alt i alt kan vi konstatere at MapsPeople forventer ret høje pengestrømme fra deres forretning, hvilket er interessant ift. Potentialet fremadrettet. 

MapsPeople fremtidig vækst

Kilde: MapsPeople Prospectus

Hvis vi blot laver en meget neutral antagelse om at selskabet i løbet af 2024 ikke får nye kunder og blot omdanner deres ARR til reel omsætning, så vil det tilsvare en omsætning på 174 DKKm i 2024. Hvis vi så også antager at selskabet løfter deres cash flow fra 32% af omsætningen til blot 35% af omsætningen ud fra den faktor at det positive cash flow først viser sig i Q3 2023 og først reelt får sin fulde virkning årligt fra 2024. Dette vil resultere i et cash flow på 60.9 DKKm i 2024. Spørgsmålet er så, hvor stor forskel der er på cash flow og EBITDA, hvis vi skal have mulighed for at estimere fremtidig profit. 

Ser vi på andre “Aktive-lette” forretninger som kan sammenlignes, så kunne man se på Google. Der er næsten ingen forskel på deres cash flow fra driften og deres EBITDA. EBITDA er ca. 5% lavere end deres cash flow i de seneste 3 år. Dette passer også meget godt overens med, hvis vi ser på andre Software selskaber. En EBITDA-margin på mellem 25-30% er ganske normalt og dermed ville jeg ikke ud fra selskabets egne udmeldinger være nervøs for at bruge dette, som pejlemærke for fremtiden. 

Med en omsætning i 2024 på 174 DKKm og en EBITDA-margin på 25% vil det resultere i en EBITDA på 43.5 DKKm med en EBITDA-margin på 30% vil det resultere i en EBITDA på 52.2 DKKm. 

Historisk udvikling

Når vi begynder at se på fremtiden er det også vigtigt vi tager den historiske udvikling med i betragtningerne, for at se om selskabet forventer en eksplosiv forøgning i deres vækst, eller de reelt har haft tracktion inden de går på børsen. Ligesom mange andre selskaber der går på First North, så har MapsPeople ikke mange års historik at se på hvilket gør værdisætningen og vurdering af væksten lidt mere vanskelig. 

MapsPeople har målt på ARR-vækst haft en meget positiv udvikling siden 2018. Udgangspunkt var i den sammenligning dog også lavt, hvilket er godt at have med i betragtningen. Selskabet vækstede deres ARR fra MapsIndoors fra 2018 til 2019 155%, derefter 123% det efterfølgende år og så 88% frem til 2021. Det er altså en meget flot udvikling i deres ARR base på deres primære produkt. I januar 2021 havde selskabet en ARR på 16.6 DKKm og i maj måned forventer de en ARR på ca. 20.2 DKKm fra MapsIndoors hvilket på 5 måneder er en vækst på ca. 22%. Der er dermed ikke så stor tvivl om skalerbarheden og eksekveringsevnen når vi ser på udviklingen i ARR fra MapsIndoors. 

MapsPeople historisk udvikling

Kilde: MapsPeople Prospectus

Selskabet nævnte senest i en af deres IPO oplæg at de altid har kunne være profitable hvis de ønskede det, men fokus har været på vækst. Hvis ikke fokus var på vækst ville de kunne lave 15-20 DKKm i overskud. Det er tal der er svære at regne med fordi det er gæt og estimater, men alt i alt beviser det at den dag fokus skifter til at være profit frem for vækst, så er det formentligt en ret profitabel forretning med en ret høje marginer. Og en estimeret EBITDA-margin på 25-30% er dermed ikke overvurderet. 

Forretningsmodel og skalering

Selskabet tjener penge per kvadratmeter og per vertikal. Det er altså en kombination af hvilken branche man som virksomhed er placeret i og hvor stort areal man som virksomhed eller lokation dækker. Derfor er den primære kunde også kunder med flere større lokationer, da det giver mulighed for løbende mersalg og opsalg, da en kunde typisk vil starte med en eller et par lokationer og derefter have mulighed for at udvide til flere lokationer.

Dette gør også at fremover er det interessant at tracke antal kvadratmeter virksomheden dækker på de ordre der kommer ind fordi det giver os mulighed for bedre at følge udviklingen i ARR i stedet for at basere ARR per kunde, så basere værdien per kvadratmeter. En stor kunde har nemlig en højere værdi end de mindre kunder. 

Som tidligere nævnt er mapsPeople ikke en frontend udvikler og udvikler dermed ikke det visuelle element i et kort, men en software og platform til indendørs kortlægning. Dette kan både ses som noget negativt at de kun tilbyder en del af “kort oplevelsen”, men det kan også ses positivt i og med at selskabet bedre kan være gode til få ting frem for middelmådige til mange forskellige ting. At selskabet er gode på selve kortlægningen, gør også at skalering med en partner er en vigtig metode til fremtidig vækst. Det er lettere skalerbart for MapsPeople at vækste sammen med en anden partner, fremfor at stå for hele salget selv. Derfor er udvidelsen af partnernetværket et vigtigt element i fremtidig forøget vækst. Det giver selskabet flere kanaler at vækste på indenfor flere forskellige brancher, hvor brugbarheden er forskellig. For nogle virksomheder vil frontend være en vigtig del, her har selskabet så én partner, for andre virksomheder vil tilkobling til bordbooking være vigtigt, her er det så en anden partner, for en tredje virksomhed vil tracking af kø og personer i en butik, eller ved en skrank være vigtigt og her er det en tredje partner og en trejde salgskanal. Jo flere løsninger og jo flere partnere jo flere potentielle salgskanaler og funktioner. 

Selskabet nævner selv at de tror på det handler om at være god til én ting fremfor at prøve at udvikle løsningerne selv og den del tror jeg de har ret i. At være god til at implementere andre løsning er en vigtig faktor, fremfor at bruge både penge, tid og kræfter på udvikling af egne løsninger der måske ikke helt er lige så god, som hvis man blot samarbejdede med en anden partner. At skulle udvikle alle disse løsninger selv, ville også kræve en masse fokus og som nævnt et ønske fra én kunde er måske ikke samme ønske fra en anden kunde, så det kan være fordel at have partnere i den forbindelse. Det der gør at MapsPeople vinder deres kunder er deres egen platform og CMS løsning til nemt at redigere og ændre et kort så det bliver dynamisk i takt med det mappede område ændrer sig over tid eller i perioder. Samtidig er det den nemme integration med en mængde andre løsninger og deres tilkobling til Google Maps, der gør overgangen fra udendørs til indendørs glidende uden brugeren oplever det. 

Sammenligning med andre selskaber

MapsPeople er en SaaS virksomhed, men SaaS er mange ting. Den bedste måde at sammenligne selskaber på er ofte ved at finde forretningsmodeller og vækstcases der minder om. Vækst og værdisætning går ofte hånd i hånd. Jo højere vækst, jo højere potentiel værdisætning. Skalerbarhed er også en vigtig fordi det taler ind i fremtidigt vækstpotentiale. 

Den eneste reelle sammenligningscase på markedet er en mindre amerikansk virksomhed Inpixon, som også vises som en af deres konkurrenter. Selskabet handler til en markedsværdi på $102.9 millioner og omsatte i 2020 for ca. $9.3 millioner. Det giver en P/omsætning på 11.06. MapsPeople går på børsen til en markedsværdi på 370 DKKm og med en omsætning i 2020 på 25 DKKm er det en P/omsætning på 14.8. MapsPeople vurderes altså højere.

Måler vi på EV/omsætning handles Inpixon i stedet til en multiple 9.9 og ser vi her på MapsPeople er det en multiple 12.7. En af grundene til denne forskel er bl.a. Hvad omsætningen dækker over. Inpixon sælger mange forskellige løsninger og ikke kun en software, de sælger også hardware, konsulentydelser og andet. Samtidig har Inpixon i perioden lavet opkøb, der giver en uorganisk vækst. Den organiske vækst fra året før var reelt kun ca. 16%, hvor MapsPeople forventer en lidt mere eksplosiv vækst grundet ARR-modellen og vækstede deres ARR fra 2019 til 2020 hele 88%. Jeg synes derfor det er retfærdigt at MapsPeople skal handle til en højere multiple fordi de vil indhente denne hvis de fortsætter den vækst.

Desværre kan vi ikke sammenligne på ARR, hvilket ville være en mere retvisende sammenligning. Inpixon offentliggør ikke ARR. Selvom MapsPeople noteres til en lidt højere værdisætning, mener jeg stadig det er en mere interessant investeringscase end Inpixon grundet den fulde SaaS case, højere vækst og lettere skalerbare og fokuserede model. 

I sammenligningen kunne vi også ligesom ved vores Digizuite analysen, se på andre First North SaaS noteringer og deres værdisætning ift. Nuværende omsætning:

MapsPeople14.8 x omsætning
Digizuite 9.4 x omsætning
Impero: 15.5 x omsætning
DecideAct 32 x omsætning
Dataproces 5.4 x omsætning (Jeg deltog i denne, men omsætningen er baseret på konsulent og ikke abonnementet, hvilket er misvisende)
Monsenso 7.9 x omsætning
Penneo 9.9 x omsætning
Konsolidator 62 x omsætning
Valuer 80 x omsætning
Nexcom: 13.9 x omsætning

MapsPeople vurderes altså i det midterste segment af selskaberne og vurdere ikke umiddelbart voldsomt lavt eller højt i værdisætningen. Ser vi på værdisætningen ift. Forventet ARR, så ser værdisætningerne således ud:

Impero 24.2 x ARR
DecideAct 13.5 x ARR
Dataproces 9 x ARR
Monsenso 9.3 x ARR
Penneo 24 x ARR
Konsolidator 32.9 x ARR
Valuer 9.2 x ARR
Nexcom 4.5 x ARR
Digizuite 7.2 x ARR
MapsPeople 8.6 x ARR

Her kan vi se hvorfor MapsPeople vurderes højt ift. Den nuværende omsætning. Det skyldes de høje forventninger til fremtiden og til 2021, hvilket gør at væksten vil indhente værdisætningen. Indfrier selskabet sine forventninger til 2021 vil værdisætningen altså være godkendt, men samtidig er det ikke en voldsomt lav værdisætning ift. Andre First North SaaS selskaber. Her er det dog også vigtigt at se på selskabets historiske høje vækst og deres forventninger til fortsat høj vækst i flere år fremad. 

Med en forventet omsætning i 2024 på 174 DKKm som tidligere vist og en EBITDA-margin på 25% vil det resultere i en EBITDA på 43.5 DKKm og med en EBITDA-margin på 30% vil det resultere i en EBITDA på 52.2 DKKm. 

For at finde en EV/EBITDA multipel der vil være fair at beregne videre med, vil jeg prøve at sammenligne med cyber security SaaS selskaber og andre, som har lidt samme forretningsmodel. Cyber security og MapsPeople har det til fælles at de ofte sælges gennem et partner netværk (value added resellers). Derudover sælger de en platform, som kunderne kan bruge til at strukturere et produkt der passer til deres setup. Altså en ikke fuldstændig standard-løsning, men en platform hvor kunderne kan tilkøbe og vælge forskellige moduler, tilkoble andre API-løsninger og andet. Nogle eksempler her er Qualys, deres laveste EBITDA-multipel har været 22 i de seneste 10 år, SolarWinds har handlet til en EV/EBITDA på ca. 16 i et “normalt” marked, F5 Networks har ligget på ca. 12-14 i et normalt marked, Check Point Software 12-14 gennemsnitligt og Cisco 12-14 gennemsnitligt. Det alle disse selskaber har tilfælles er at de vækster markant mindre end hvad MapsPeople forventer. At benytte en fremtidig EV/EBITDA multipel på 14 virker derfor meget opnåeligt og det vil jeg mene er til den pessimistiske side som giver lidt sikkerhedsmargin til beregningerne.

Se nedenstående løbende EV/EBITDA multipler for forskellige cloudbaserede cyber security med resellers/partnere:

Mantech International

Mantech International

F5 Networks

Qualys

SolarWinds

SolarWinds

Cisco Systems

Cisco Systems

Akamai Technologies

Check Point Software Technologies

Kilde: Alle ovenstående screenshots er fra AE Investment Research’s “Sreener & Regnskabsoverblik”

Med en EV/EBITDA multiple på 14, vil det resultere i en værdisætning på mellem 609-731 DKKm. Med en P/ARR multiple på 8 vil det resultere i en værdisætning på 1392 DKKm. Alt efter hvordan virksomheden i fremtiden værdisættes er der altså forskellige scenarier. Det disse scenarier har tilfælles er en betydelig vækst i værdien af selskabet, samtidig med der er brugt lave multipler ift. Hvordan markedet på nuværende tidspunkt værdisætter tilnærmelsesvis sammenlignelige cases. Hvis selskabets værdi i 2024 lander på den nedre beregning på 609 DKKm, så er det et årligt afkast fra introduktionskursen på ca. 17.5%. Det er en del over markedets gennemsnitlige afkast og dermed bliver man som investor belønnet for den ekstra risiko der er i en mindre virksomhed. 

Med en fremtidig EBITDA-margin på 25%, for at tage det lave scenarie, og en fremtidig EBITDA-multiple på 14 skal selskabet reelt “kun” vækste ca. 50% per år de næste 3-4 år for at præsentere et interessant investeringspotentiale. Når jeg her skriver “kun” så er en vækst på 50% selvfølgelig højt, men kun ca. det halve af hvad selskabet forventer og derfor er der en del plads at give af. Samtidig er der i denne beregning brugt en EV/EBITDA på kun 14 og øges denne til blot 16, vil selskabet kunne vækste kun ca. 40-45%. 

Grunden til jeg i denne beregning bruger en EV/EBITDA på kun 14, når den gennemsnitlige SaaS virksomhed i dag handler til EV/EBITDA multipler et godt stykke over dette, så er det fordi der er flere usikre estimater i beregningen og samtidig skal man have in mente at SaaS multiplerne over det seneste år er vokset betydeligt, hvilket jeg ikke som udgangspunkt vil tro på fortsætte i fremtiden. 

Konklusion

MapsPeople har en interessant position i markedet, som en af Google’s foretrukne partnere på indendørs kortlægning og navigation. Deres forretningsmodel er i dag bygget op omkring en abonnementsforretning, som har en høj kundefastholdelse og en ofte høj livstidsværdi da MapsPeople’s løsninger ofte integreres ret dybt i kundens egne løsninger eller Apps. Selskabet har bevist siden 2018 at de kan eksekvere og har en vækststrategi der virker. Det betyder at deres guidance fremadrettet virker mere sandsynlig, end hvis selskabet forventede eksplosiv vækst så snart de gik på børsen, uden at have bevist denne vækstcase før. 

Selskabet befinder sig i et marked med høj vækst, ingen konkurrenter som på nuværende tidspunkt har en høj markedsandel og ingen konkurrenter som er langt større end MapsPeople. Det gør at markedet er ret fragmenteret, med mange små spillere på markedet og her kan en børsnotering hjælpe til at tage en større markedsandel. MapsPeople står i den situation at de allerede er én af de mest anerkendte på markedet og kan dermed gå hen og opnå en høj markedsandel hvis alt går efter planen. 

I ovenstående gennemgang har jeg ud fra selskabet forventninger, historiske vækst og sammenlignelige cases prøvet at tage stilling til om børsnoteringen er interessant at deltage i. Her er der brugt multipler i den lave ende af hvad der kan forventes og vækst og multipler et stykke under hvad selskabet selv nævner er muligt og forventeligt. Ud fra de lidt mere pessimistiske beregninger finder jeg stadig casen interessant og derfor bliver dette den 3. Børsnotering jeg deltager i, i 2021.

Ovenstående analyse er kun til inspiration og må ikke bruges som rådgivning, eller ses som en anbefaling. AE Investment Research og Anders Egsvang modtager ikke betaling for udarbejdelse af analysen. AE Investment Research og Anders Egsvang kan ikke holdes ansvarlig for dispositioner foretaget på baggrund af ovenstående analyse. Investering er risikofyldt og ovenstående virksomhed er en mindre virksomhed hvor der både kan være en forøget volitilitetsrisiko og volumenrisiko. 

Modtag 3 timers gratis undervisning

Vil du lære hvordan du opnår bedre resultater, bliver mere rolig som investor og spotte kvalitetsaktier? Indtast din E-mail og modtag link til 3 timers gratis undervisning.