Disclaimer: AE Investment Research ApS og Anders Egsvang Rasmussen ejer ikke aktier i det nedenstående analyserede selskab, men dette kan ændre sig uden varsel. Analysen er kun til inspiration og må aldrig bruges til at træffe investeringsbeslutninger ud fra. Analysen er på ingen måde en anbefaling af køb, salg, ikke køb eller ikke salg. Foretag altid dine egne beslutninger og vurderinger, inden du køber en aktie. Analyserne er baseret på informationer, som AE Investment Research ApS mener er pålidelige - men AE Investment Research ApS tager ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analyserne. Materialet har ikke været sendt til selskabet inden offentliggørelse af analysen. AE Investment Research ApS og Anders Egsvang Rasmussen er ikke eksperter eller rådgivere og kan ikke holdes ansvarlig på nogen måde for udviklingen i aktier, eller tab som følge af aktiehandel, hvor analyser og indhold fra www.andersegsvang.dk er blevet brugt. Analyser kan ikke forudsige fremtiden og nyheder kan ændre markedet øjeblikkeligt. Historisk performance giver ingen garanti for fremtidigt afkast og al investering er risikabelt og på eget ansvar.

Interaktiv fremskrivning med opdateret værdisætning

Introduktion til analysen af Scandinavian medical Solutions

Scandinavian Medical Solutions (SMS) er en dansk virksomhed der er specialiseret i salg af brugt billeddiagnostisk udstyr såsom MR-scannere og CT-scannere. Virksomheden ønsker at blive børsnoteret for at forbedre deres vækstmuligheder og øge lagerbeholdningen så de kan servicere den efterspørgsel de har fra kunderne. 

Virksomhedsbeskrivelse

Scandinavian Medical Solutions (SMS) er forhandler af brugt udstyr til billeddiagnostik. SMS indkøber brugte maskiner rundt omkring i Europa og sælger til andre Europæiske, mellemøstlige, asiatiske eller amerikanske lande. Ifølge SMS sker der meget hurtig udvikling på området for billeddiagnostik og pga. kravene i nordlige, europæiske lande, så investerer hospitaler og sundhedstilbud hyppigt i nyt udstyr. Går vi længere ned igennem Europa eller mod andre lande, er kravene til udstyret lavere og budgetterne mindre, hvilket gør at det brugte udstyr i de nordlige lande let kan få nye ejere i andre lande. Det brugte udstyr der er tilgængeligt fra nogle lande er bedre end meget af det nye udstyr der bruges i andre lande og også billigere, hvilket gør markedet interessant for SMS. Grunden til vi i det nordlige Europa, som Danmark har høje krav til udstyr er på grund af krav til hastighed på billeddiagnostisk og et forholdsvis presset sundhedsvæsen hvor fart og effektivitet ofte er i fokus. 

Scandinavian Medical Solutions er en forholdsvis ung virksomhed der først blev dannet i 2018. Det er en virksomhed der består af meget få medarbejdere pga. forretningsmodellen og det er samtidig heller ikke en virksomhed der forventer at øge medarbejderstaben markant efter en børsnotering. Pengene skal generelt bruges til at udvide lageret.

I dag er forretningsmodellen primært opkøb af brugt udstyr og videresalg til anden ny ejer. Forretningsmodellen er dermed ikke så vanskelig at forstå. 

I fremtiden kan selskabet komme til at bevæge sig ind på området for udlejning af udstyr, serviceaftaler på udstyret og installation af udstyret. I dag er det samarbejdspartnere der står for service og installation, da det kræver lokal tilstedeværelse og da selskabet sælger på tværs af mange forskellige lande og kontinenter, kan det være en svær opgave at udføre. 

Scandinavian Medical Solutions er i dag en FDA-godkendt eksportør hvilket gør at selskabet kan handle og levere deres produkter direkte til USA. 

Markedet for Scandinavian Medical Solutions og Billedediagnostik

SMS befinder sig i markedet for salg af billedediagnostisk udstyr, mere specifikt salg af brugt udstyr. Markedet er generelt drevet af en af de megatrends der pt. er i verden, nemlig at befolkningen bliver ældre og ældre. I 2015 var der ca. 900 millioner mennesker i verden over 60 år. I 2050 forventes det tal at stige til ca. 2 milliarder. Går vi op til antallet af personer over 80 år, forventes tallet at gå fra ca. 125 millioner i 2018 til ca. 434 millioner i 2050. 80% af disse vil bo i lav – og mellemindkomstlande i bl.a. Østeuropa og Afrika. 

SMS leverede i 2019/2020 regnskabsåret brugt billedediagnostisk udstyr til 5 af disse lande og det tal voksede året efter til 9 lande. 

Markedet for billedediagnostisk behandling forventes at vokse med ca. 5,1% per år frem mod 2027. Dette er ikke en voldsom vækst hvilket også er fordi markedet er ret stort på 43,33 milliarder USD. Dette er dog væksten for hele markedet for primært nyt udstyr. Hvor stor en andel brugt udstyr vil få er svært at spå om.

Konkurrenceniveau indenfor brugt billedediagnostiks udstyr

Konkurrencen er ret høj og markedet er enormt fragmenteret, hvilket betyder der er tusindvis af virksomheder der laver det samme som SMS. Dette er både godt og skidt. Det er godt ift. der ikke er én stor aktør der sidder på en enorm markedsandel. Det er skidt på den måde, at der er enorm konkurrence om kunderne og det kan være svært at adskille sig fra sine konkurrenter. Der er samtidig ikke voldsomt store “barriers to entry”, hvilket betyder man ret nemt kan starte en konkurrent op. De barrierer der er, som SMS kan adskille sig på, er kapital som det første. I og med der er tusindvis operatører som alle er ret små, så er der ikke en stor mastodont der kan have et langt større lager og derfor kan SMS, med en kapitalrejsning løfte sit niveau. En anden barrierer er know-how, da ustyr fra og til det offentlige ofte skal i udbud. Derfor kræver det man har kendskab til markedet og til processen som begge ledere i selskabet har efter mange års erfaring. Samtidig skal man have teknisk know-how og kunne vurdere om det udstyr man køber ind brugt er blevet vedligeholdt og serviceret godt nok, for at kunderne har tillid til at købe brugt udstyr. 

Historisk regnskab og fremtidige forventninger

I og med selskabet først blev startet i 2018 så er de historiske regnskab meget begrænset. Vi har få år at se tilbage på og dermed meget lidt indsigt i hvor robuste virksomheden på sigt er og hvor robust forretningsmodellen er i forskellige situationer og markeder. 

Ser vi på regnskabet så er den klart største udgift for selskabet vareforbrug, hvilket giver rigtig god mening da de indkøber udstyr og sælger det videre. De resterende omkostninger er meget lave. Personaleomkostningerne er de næststørste omkostninger, men da selskabet ikke forventer at øge dette markant er det heller ikke en post der vil løbe fra omsætningen i fremtiden. 

Scandinavian Medical Solutions historisk regnskab

Selskabet forventer i fremtiden at fastholde deres historisk EBTIDA-marginer på ca. 14-15%. Det vil formentligt også resultere i profit-marginer der vil tilsvare nogenlunde de historiske profit.marginer på ca. 10-11%. Hvis selskabet vil bevæge sig ind på markedet for udlejning, service og installation kan det have både negativ og positiv effekt på marginerne. Det kan give mere løbende og fast indtægt, men kan også være negativt for marginerne, da virksomheden i dag har meget få omkostninger ud over varforbruget. 

Scandinavian medical Solutions fremtiden

Værdisætning af Scandinavian Medical Solutions

Som udgangspunkt er det ledelsen man køber hvis man investerer i SMS. Det er enormt svært at have en konkurrencefordel i den forretningsmodel virksomheden kører. En høj markedsandel er også svær at opnå pga. den massive konkurrence. Høje marginer er på sigt også svært pga. den massive konkurrence og det gør også at værdisætningsmæssigt skal virksomheden handle til en ret lav multiple. 

Selskabet værdisættes i dag til ca. 30 x deres 2020 overskud (P/E). Målt på omsætning værdisættes de til ca. 3.2x deres 2020 omsætning. Set på forventningerne til 2021 værdisættes de til 19 x overskuddet og 2.1x omsætningen. For at vurdere om det er “fair” er vi nødt til at have nogle sammenlignelig selskaber at vurdere ud fra. 

Virksomheder der sælger medicinsk udstyr:

Abbot laboratories handler til ca. 33.8 x overskuddet og 5.4 x omsætningen

Becton Dickinson handler til 3.9 x omsætningen og 45.2 x overskuddet

Udfordringen er at selvom de begge sælger medicinsk udstyr så udvikler og producerer de også selv udstyret hvilket gør de også skal handle til helt andre multipler. Fordi de formentligt har potentiale til højere profit-marginer og større konkurrencedygtighed. Samtidig har de langt færre konkurrenter, fordi de selv producerer, og sælger eget udstyr. 

I mangel af gode sammenlignelige cases, kan man i stedet se på Mid cap og Small cap segmentet for at se hvad en virksomhed der sælger produkter, de ikke nødvendigvis selv producerer, handler til. Her kunne man se på Brdr. AO Johansen eller Solar.

Solar handler til ca. 11.68 x overskuddet for 2020, selskabet vækster dog også væsentligt mindre på omsætningen. 

Brdr. AO Johansen handler til ca. 13.5 x overskuddet i 2020 – Selskabet vækster ca. 14-15% hvilket nærmer sig lidt mere SMS. 

I fremtiden skal vi derfor ikke forvente at selskabet vil handle til 30 x deres overskud. I stedet vil selskabet nok nærmere handle til 13-16 x overskuddet. Det gør at selskabet værdisættes en smule højt, men på grund af den øgede vækst, så kan det værdisætningsmæssigt godt forsvares hvis selskabet kan opretholde en vækst på minimum 18% per år de næste 10 år. Deres profit-marginer kan de formentligt ikke forøge markant fra i dag og derfor ligger værdiforøgelsen i omsætningsvæksten. 

Udfordringen er konkurrencedygtigheden og hvad SMS vil gøre for at differentiere sig og tage markedsandele fra deres konkurrenter. For hvis de skal opretholde høj vækst i mange år, så vil de tage større og større markedsandele og det kan blive sværere og sværere hvis ikke selskabet er anderledes end deres konkurrenter. 

Selskabet nævner de gerne vil blive en full-service partner med service, installation og udlejning. Dette er dog nøjagtigt ligesom CEOens tidligere arbejdsgiver Agito Medical der også udlejer, laver service og sælger brugt billeddiagnostik. Det ligner derfor at SMS generelt er en rigtig god forretning, veldrevet, men med en forretningsmodel der er enorm let at kopiere, svære muligheder for at opnå konkurrencefordele g dermed skal man ikke forvente en høj værdisætning af selskabet i fremtiden. Værdien skal findes i omsætningsvæksten.

Da det er en ung virksomhed, som noteres på First North, skal vi huske også at have højere forventninger til afkast, fordi risikoen også er højere. Da virksomheden leverer overskud og har vist det er en profitabel forretning, tages toppen af risikoen. Til gengæld er historikken så kort, at robustheden er svær at vurdere. Med en omsætning i 2021 på 65 DKKm og en profit-margin på 10% i fremtiden, skal selskabet vækste minimum 18% per år, for at give et højt nok afkast der tilsvarer risikoniveauet. Det er ikke urealistisk.  I den beregning er der gået ud fra en fremtiden P/E på 13 der tilsvarer Brdr. AO Johansen eller lidt over Solar. 

Det betyder at vurderingen er, at selskabet værdisættes fair ift. forventninger til fremtiden, men der indregnes ikke en betydelig sikkerhedsmargin. For en opdateret vurdering, henvises til øverste interaktive fremskrivning og værdisætning. 

Vi deltager ikke selv i noteringen hos AE Investment Research af to årsager, for lidt historik og ingen konkurrencemæssige fordele ift. konkurrenterne i markedet. Virksomheden synes derfor ikke at passe ind i porteføljen med fokus på “Kvalitetsaktier”.