Værdisætning af vækstaktier kan være en udfordring

Mange vækstaktier som Netflix eller Amazon handler typisk til nogle meget høje P/E-værdier, som kan gøre det svært at forstå om aktien er overvurderet eller undervurderet. Ofte kræver værdisætning af vækstaktier lidt mere arbejde og en større forståelse for hvordan virksomheder bliver værdisat på et offentligt marked, som en børs er. Værdisætning af virksomheder lige meget om vi snakker vækstaktier eller valueaktier handler altid om den værdi virksomheden vil indbringe i fremtiden. Derfor er værdisætning båret af virksomhedens fremtidige indtjening, mere end virksomhedens nuværende indtjening. Det er bl.a. også derfor højt vækstende virkosmheder som Netflix ofte handles til meget højere P/E-værdier end mere stabile virksomheder som Novo Nordisk. Selvom Netflix i dag ikke leverer et højt resultat efter skat, så er der høje forventninger til, at de grundet deres høje vækst, vil levere et højt overskud i fremtiden og derfor er investorer villige til at betale meget mere for deres nuværende indtjening, end lavt vækstende virkosmheder. Grunden er jo, at den nuværende indtjening ikke fortæller os så meget. Det er indtjeningen om 5, 10 og 15 år der for en langsigtet investor er interessant. 

Værdisætning af Netflix

Netflix er et af de selskaber, som kan fortsætte deres forretning selvom Coronavirus i 2020 har sat en dæmper på en stor del af verden. Det afspejler sig også i deres aktiekurs, som i dag handler til over 421 USD pr. aktie, hvilket giver Netflix en markedsværdi på ca. 185 mia. USD. Over de seneste 12 offentliggjorte regnskabsmåneder har virksomheden tjent ca. 1,9 mia. USD på bundlinjen. Deres aktiekurs har aldrig været højere, selvom mange andre brancher er hårdt ramt. 

Omregner vi deres indtjening på 1,9 mia. USD til indtjening per aktie giver det 4,13 USD per aktie. Hvilket tilsvarer en værdisætning på ca. 102 x indtjeningen. Det var mange tal, men de er en smule vigtige hvis man skal bedømme om Netflix er et scoop til en hver portefølje, eller overvurderet af markedet.
 

Netflix handler altså pt. til en P/E-værdi på 102. Virksomheder med høj vækst handler jo typisk også til højere P/E-værdier og det er i sig selv helt naturligt, da deres indtjening med årene ofte vil indhente den værdisætning. Til at sammenligne handlede Google i 2017 til en P/E på ca. 60, men fordi de har øget deres indtjening, så handler de i dag til en P/E på ca. 25, selvom deres aktiekurs er steget med ca. 30%. Facebook handlede i 2013 til en P/E på ca. 120, men handler i dag til en P/E på 30, selvom aktiekursen i samme periode er steget med 264%. 

Netflix aktiekurs

Vækstaktier falder i P/E-værdi når deres vækst falder

P/E-værdi og vækstrater følges ad. Dette giver jo mening, da det er indtjeningen i fremtiden, vi køber os ind i som investorer. Hvis en aktie har meget høj vækst, vil vi gerne betale en højere pris for den nuværende indtjening, da den fremtidige indtjening må forventes at være en del højere end i dag. Dette afspejles derfor i P/E-værdien. Når væksten falder, så falder den P/E-værdi investorerne er villig til at betale også. 

Store teknologiselskaber har alle fulgt denne udvikling i starten handlede de til høje P/E-værdier pga. høj vækst og i dag handler de til lavere P/E-værdier pga. mere stabil vækst. I de seneste har de store teknologi selskaber handlet til en P/E på mellem 25-35:
  • Facebook: 25-35
  • Google: 25-35
  • Apple: 15-20
  • Microsoft: 25-30
  • Alibaba: 30-35
Men hvad har det med Netflix at gøre. Det må forventes at Netflix som tiden går vil nærme sig en værdisætning på nogenlunde det samme. Alle de nævnte selskaber ovenfor er markedsledere i hvert deres segment. Om 10 år vil Netflix nok begynde at nærme sig en værdisætning der hedder ca. 30-40 x deres indtjening (Altså en P/E på 40). Men hvad deres indtjening vil være om 10 år, er jo sværere at svare på. Det kan vi jo reelt ikke, men vi kan lege lidt med de tal vi kender og regne os frem til hvilke scenarier der kan være i fremtiden. 
Modtag "Ugens Aktie" på mail
 

Er du på jagt efter spændende aktier til din portefølje? I Ugens Aktie får du indblik i en ny case hver uge.

Nøje udvalgte cases, som jeg ofte selv har investeret i.

Sådan kan Netflix opnå en markedsværdi på 430 mia. USD i 2030

  • Scenarie 1: 39% andel af det globale marked og en profit-margin på 10%, giver en markedsværdi i 2030 på 434 mia. USD eller 8,6% i afkast per år. Men 40% er ret meget, af et konkurrencepræget marked. For eksempel har Tencent en stor del af det kinesiske marked, og i Europa kæmper man mod både Amazon, Apple, HBO, Viaplay osv. 
  • Scenarie 2: 30% andel af det globale marked og en profit-margin på 13% det giver en markedsværdi på 434 mia. USD eller et årligt afkast på 8,6% – altså hvis selskabet handler til en P/E på 35 i 2030. Det er måske et mere realistisk scenarie, men det kræver stadig at Netflix øger deres markedsandel globalt fra 20% til 30% af det globale streaming marked.
  • Scenarie 3: Et studie i 2019 forventede at Netflix i 2024 vil have en markedsandel på 23%, så lad os sige de vækster lidt igen efter og når en markedsandel på 25% i 2030, så kræver det en profit-margin på 15,5% i 2030 for at nå en markedsværdi på 431 mia. USD eller et årligt afkast på 8,5%. Da Netflix historisk set siden 2005 har haft en profit-margin på ca. 7-10%, så er der et stykke op til 15,5%. Det er ikke umuligt, men det kræver at de kan blive ved med at holder deres kunder, samtidig med at de bliver mere effektive til at skabe overskud. 
Personligt kan jeg godt lide altid at være pessimistisk i fremskrivning, så langt ud i fremtiden. Så hvad hvis aktien handler til en P/E værdi på 30, hvilket jeg slet ikke synes er urealistisk, for hvorfor skulle en investor om 20 år være villig til at betale mere for Netflix indtjening end Google indtjening eller Microsoft indtjening? Lad os derefter antage at studiet i 2019 får ret, så Netflix opnår en markedsandel på 25% af det samlede marked, så skal de også øge deres profit-margin fra 9,3% til 18% og det vil give dem en markedsværdi på 429 mia. USD eller 8,5% i afkast per år. Det er altså næsten en fordobling af deres nuværende profit-margin. 

 

Analyse af Netflix

Netflix er jo et streaming selskab og har i dag ca. 20% af det globale streaming marked. Det marked forventes i 2027 at nå en værdi af samlet 184 mia. USD. Det er en vækst på ca. 20% om året fra 2020 til 2027. Fortsætter den vækst frem til 2030, så vil markedet have en værdi af 320 mia. USD.
 
Hvis Netflix holder deres markedsværdi og deres nuværende profit-margin frem til 2030, så er det en omsætning på ca. 64 mia USD og med en profit-margin som de har pt. på 9,3%, så er det et overskud på 5,9 mia. USD. Handles de i fremtiden til samme P/E-værdi som andre store teknologiselskaber, med store markedsandele i deres respektive marked, så vil det være en P/E på ca. 35. Med en P/E-værdi på 35, er det en markedsværdi på 207 mia. USD, som svarer til en årlig stigning på 0,9% i aktiekursen fra 2020 til 2030, altså langt under det gennemsnitlige marked, som typisk giver et afkast på 7-8% om året.
 
Men det er selvfølgelig også et lidt pessimistisk scenarie. Vi kan derfor stille et andet regnestykke op. Hvis vi tænker at en gennemsnitlig investor gerne vil have ca. 8,5% i forrentning af sine midler om året, hvilket ikke er helt skudt ved siden af når det generelle marked ligger på ca. 7-8% per år, og de fleste vil formentlig gerne have et ekstra afkast, ved at investere i en enkelt aktie i stedet for et indeks. Så betyder det altså at Netflix i 2030 skal have en markedsværdi på 430 mia. USD, hvilket ville være en stigning på ca. 8,5% om året fra nu. Vi regner altså lidt baglæns, hvilket ofte kan være en fordel når man værdisætter vækstaktier. 
 

Konklusionen på værdisætning af Netflix

Det var rigtig mange tal og scenarier, så hvad er konklusionen på det. Konklusionen er at markedet lige nu værdisætter Netflix efter at de i fremtiden både øger deres markedsandel ret markant globalt og samtidig øger deres profit-margin. Hvis ikke Netflix kan det, så er virksomheden ret overvurderet. Med konkurrenter som Baidu og Tencent i Kina, Amazon, Disney, Apple, AT&T, Hulu, Viaplay, YouTube og nogle andre, så er der massiv konkurrence om markedet og kunderne. For ikke at nævne alle de mere lokale og specialiserede tjenester som TV2 Play, Sundance TV, Roku osv. Kan det lade sig gøre, ja det kan det jo godt, men der er utroligt mange usikkerheder omkring det og ret mange ting der kan gå galt undervejs. Det kinesiske marked får de for eksempel meget svært ved at få fat i og det samme med flere lande. Lige nu forventer markedet nok det bedste scenarie, og det kan ofte være lidt en dårlig cocktail fordi der ikke er plads til små fejl hist og her og fordi markedet søger efter “de sikre havne” som så bliver pustet op i værdi. Netflix har jo lige nu ret favorable markedsbetingelser. Rigtig mange mennesker går hjemme og derfor stiger deres kundebase, men det gør også at de hurtigt kan blive overvurderet på aktiemarkedet, da markedet begynder kun at fokusere på de positive scenarier 

Der er jo også det meget optimistiske scenarie at Netflix får 35% markedsandel, øger deres profit-margin til 12% og markedet om 10 år er villig til at betale 40 X indtjening for selskabet, så er det en markedsværdi på 457 mia. USD eller en forrentning på 9,2% om året, og så ser det hele jo meget fornuftigt ud, men er det ønsketænkning og er det reelt det markedet lige nu værdisætter Netflix ud fra? 

Som privat investor kan det være godt at forholde sig til de forventninger markedet skaber. Hvis man investerer i Netflix, så har man måske forventninger om et højere afkast end 8,5% om året. Hvis man som investor forventer 10% i afkast om året, så kræver det altså at Netflix opnår en markedsandel på 45% af det globale marked i 2030, med en øget profit-margin til 12%, hvis aktien handler til en P/E-værdi på 30 om 10 år.
 
Det er mange gisninger og scenarier, men spørgsmålet er hvad forventer du og hvad tror du er realistisk? Værdisætning af vækstaktier, kan som du ser her godt være en udfordringer, for der er rigtig mange forhold at tage højde for og mange steder hvor man hurtigt kan regne forkert. Når jeg selv investerer, så sørger jeg altid for at have en høj “sikkerhedsmargin” i mine beregninger. I situationer hvor der er plads til fald i vækst og lavere markedsandele i fremtiden, så vil jeg gerne investere i vækstaktier. Men hvis markedet vurderer selskabet ud fra best case, så er det svært for mig, at se værdien i den investering. Der er større sandsynlighed for fejl. Husk derfor altid i dine investeringsbeslutninger at tænke over, hvad den P/E-værdi du køber til faktisk fortæller om forventningerne til fremtiden. Kan virksomheden leve op til disse forventninger, eller overvurderer markedet fremtiden? 
Ring mig op

Andet

Handelsbetingelser

Cookies og Privatlivspolitik

Kontaktinformation

anders@andersegsvang.dk

+45 61 78 08 27