Masterclass uddannelsesforløb

Dette uddannelsesforløb løber over 3 måneder med ca. 30 timers undervisning. Du vil over 3 måneder skiftevis modtage undervisning fysisk og online. Mellem hver undervisning vil du skulle arbejde med cases hjemme fra. Forløbet er en udvidelse af de +19 timers videobaseret undervisning. Du kan derfor købe adgang til dette forløb fra start, eller købe adgang hvis du efter den videobaserede undervisning har lyst til at lære endnu mere og gå i dybden med værdisætning, virksomhedsanalyser, screening, porteføljeteori og meget andet. Forløbet har begrænset deltagelse per gang, for at alle får optimalt udbytte. 

5999,-

KØB BILLET

Datoer og lokationer dette forløb dækker over

2. august – Modul 1 – Opstart med adgang til videobibliotek
12. august kl. 18-22 – Modul 2 – Odense
26. august kl. 18-22 – Modul 3 – Online

8. september kl. 18-22 – Modul 4 – Online
22. september kl. 18-22 – Modul 5 – Odense

6. oktober kl. 18-22 – Modul 6 – Online
21. oktober kl. 18-22 – Modul 7 – Odense

Forløbets opbygning og indhold

1. Modul – Introduktion (Online)

Det første modul vil foregå online, hvor du vil blive introduceret til dette Masterclass forløb. Den første undervisning vil være live i ca. 2 timer hvorefter du vil få adgang til en serie af videoer, som du skal se inden vores første undervisningssession fysisk. Dette modul vil introducere dig til investering i aktier, med et skarpt fokus på virksomheden bag ved aktien. Det der over tid driver prisen på en aktie op, er nemlig virksomheden bagved og det der driver værdien af virksomheden er virksomhedens evne til at vækste. Derfor vil hele dette forløb tage udgangspunkt i at vurdere virksomhedens vækstevne, værdi og fremtidspotentiale samt efterfølgende sætte dette i perspektiv til aktiens pris og markedsværdien på selskabet. Du vil også i dette modul blive introduceret til nogle forskellige nøgletal, vi vil bruge i løbet af undervisningsforløbet, sådan at alle er forberedt til det videre forløb, med nogenlunde samme udgangspunkt.

2. Modul – Virksomhedens historik (Fysisk)

I andet modul skal vi dykke ned i virksomhedens historiske udvikling. Et af de vigtigste værktøjer til at vurdere en virksomhedes fremtid, er ved at se på den historiske udvikling go de historiske strategiske tiltag og vækstdrivere. I andet modul har vi derfor fuldt fokus på den historiske udvikling, hvor vi både analyserer regnskaber, strategi, udvikling og meget andet. Dette modul er det første fysiske modul hvor vi alle mødes til fysisk undervisning, der giver mulighed for bedre at besvare spørgsmål og arbejde med forskellige cases.

1. Case-arbejde (Hjemme)

I løbet af hele forløbet vil hver deltager få tildelt 2 virksomheder, som der skal arbejdes med hele vejen igennem. Den bedste måde at lære på, er ofte ved selv at prøve kræfter med metoderne og modellerne løbende. I første case arbejde skal du derfor bruge den viden du har fået fra Modul 1 og 2 til at analysere 2 virksomheder og deres historiske udvikling. Efter 7 dages case-arbejde vil der være en times online Q&A, hvor du har mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål du evt. Kæmper med i dit case-arbejde.

3. Modul – Virksomhedens fremtidige potentiale (Online)

I modul 3 er vi igen online og her skal vi til at vurdere virksomhedens fremtidige potentiale. Her dykker vi ned i markedet virksomheden befinder sig i. Hvor stort er markedet og hvor hurtigt vækster markedet? Hvordan ser konkurrence situation ud og hvordan adskiller virksomheden sig fra sine konkurrenter? Efter vi har analyseret og set på markedet, går vi igen tilbage og ser på de tiltag virksomheden pt. Er ved at lave, som kan bidrage til yderligere vækst. Vi vil også analysere, hvilke tiltag virksomheden evt. I fremtiden kan lave, for at øge væksten og øge værdien af selskabet. Virksomheder der enten er på vej på børsen eller er unge virksomheder har måske store mål og store drømme, men hænger deres historiske og beviste vækstevne sammen med deres fremtidsudsigter? Det er meget svært som investor at være kritisk overfor virksomhedens fremtidige vækstevne, hvis man ikke først har vurderet den historiske vækstevne, som vi gjorde i modul 2.

2. Case-arbejde (Hjemme)

Efter modul 3 skal du igen hjem og arbejde på dine 2 cases. Du har tidligere set på den historiske udvikling og nu skal du bruge den viden du har opnået på modul 3 til at vurdere det fremtidige potentiale, fremtidige vækstinitiativer og markedet virksomheden befinder sig i. Efter 7 dages case-arbejde vil der være en times online Q&A, hvor du har mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål du evt. Kæmper med i dit case-arbejde.

4. Modul – Den historiske værdisætning (Online)

I modul 4 begynder vi at tage fat i selve værdisætningen af virksomheden. Vi har nu brugt en masse tid på at se på virksomhedens udvikling, vækstevne, vækstinitiativer og fremtidsudsigter. Nøjagtigt ligesom at den historiske vækstevne er vigtig at analysere, for at kunne vurdere på den fremtidige vækstevne, så er den historiske værdisætning også vigtig at analysere, for at kunne vurdere den fremtidige værdi af virksomheden. I dette modul ser vi derfor på virksomhedens historiske værdisætning, tætte konkurrenters historiske værdisætning, markedets og branchens værdisætning og hvad der driver denne værdisætning. Værdi er ikke bare et tal. Der er ofte en forklaring på hvorfor nogle virksomheder har en høj værdisætning og andre en lav værdisætning. Det er op til os som investorer at finde frem til denne forklaring og vurdere om markedet enten er superoptimist, superpessimist eller fair i sin vurdering.

3. Case-arbejde (Hjemme)

Efter modul 4 skal du igen hjem og arbejde på dine 2 cases. Du skal nu hjem og arbejde med den historiske værdisætning på dine 2 cases. Fokus er først og fremmest at finde ud af hvilke værdisætninger virksomhederne har handlet til over tid og derudover finde forklaringer på høje eller lave værdisætninger i perioder. Har du overskud til det, kan du også finde sammenlignelige selskaber som du lærte i modul 4. 

5. Modul – Virksomhedens fremtidige værdi (Fysisk)

I modul 5 begynder vi for alvor at sætte alle de tidligere moduler sammen til én samlet pulje af vigtig information, der alt sammen bruges til at vurdere virksomhedens fremtidige værdi og dermed også investeringspotentialet. Virksomhedens fremtidige værdi drives jo primært af deres fremtidige vækstevne, som ikke kan vurderes uden at vi har vurderet den historiske vækstevne. Virksomhedens fremtidige værdisætning kan samtidig bedst vurderes ved at se på historiske værdisætninger af samme virksomhed og sammenlignelige virksomheder. Når du går fra dette modul vil du for alvor begynde at kunne vurdere investeringspotentialet i virksomheder og hurtigt forstå om en virksomhed er overvurderet eller undervurderet af markedet.

4. Case-arbejde (Hjemme)

I dette case arbejde skal du bruge den viden du har opnået i modul 5 til at værdisætte dine 2 virksomheder i fokus. Du har både den fornødne viden og evnerne til at gøre dette, du har fundet den rette information og har også de formler og værktøjer du skal bruge for at lave en værdisætning af virksomheden, hvilket netop er det du skal gøre nu. Efter 7 dages case-arbejde vil der være en times online Q&A, hvor du har mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål du evt. Kæmper med i dit case-arbejde.

6. Modul – Screening og idégenererering (Online)

Efter de 5 første moduler har du faktisk alle evnerne og metoderne til at vurdere og værdisætte virksomheder. Men hvordan finder man frem til spændende potentielle investeringsmuligheder. I En verden med mere end 10.000 tilgængelige aktier, kan det at generere idéer til nye investeringsmuligheder være meget vanskeligt. Svaret på dette er screening og derfor skal vi i dette modul se på hvordan du effektivt screener efter gode investeringsmuligheder. Vi vil her gennemgå forskellige kriterier du kan bruge i din screeningsproces og også gennemgå gode værktøjer til at screene effektivt og finde virksomheder der kan passe i din portefølje, alt efter hvad du søger. Søger du virksomheder i høj vækst, virksomheder med stabil vækst, store, små, danske eller amerikanske. Alt efter hvad du søger er kriterierne og screeningsprocessen forskellig og det skal vi netop se på i dette modul.

5. Case-arbejde (Hjemme)

I dette case-arbejde er du færdig med dine 2 cases og skal derfor nu prøve at finde 4 nye potentielle investeringsmuligheder. Du skal ved screening af potentielle virksomheder finde 2 virksomheder i høj vækst og 2 virksomheder med en stabilt voksende forretning. Efterfølgende skal du lave en hurtig vurdering af den historiske vækstevne og den historiske værdisætning og dermed hurtigt vurdere om der er baggrund for fortsat analyse af virksomheden. Efter 7 dages case-arbejde vil der være en times online Q&A, hvor du har mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål du evt. Kæmper med i dit case-arbejde.

7. Modul – Porteføljeopbygning og styring (Fysisk)

I det sidste og syvende modul vil du blive undervist i hvordan du opbygger en god portefølje, med mulighed for at overperforme markedet, med risikostyring under kontrol og med overblik over porteføljens udvikling. Du vil få undervisning i hvordan du opbygger din portefølje og hvordan du styrer den når først den er blevet bygget op. En af de vigtige elementer i investering er nemlig porteføljestyring. At blive en dygtig investor kræver også at du er god til løbende at vurdere om du bør købe mere i nogle positioner eller reducere nogle positioner alt efter det samlede potentiale og risiko. Modul 7 er også en afslutning på dette forløb og derfor runder vi af med en hurtig opsummering af de ting du har lært og klæder dig på til at stå på egne ben som investor og analytiker.

Vi stiller følgende eksklusivt til din rådighed under de 3 måneders forløb

  • Aktiescreener med mere end 4500 børsnoterede virksomheder fra USA og Danmark
  • Visualiseret regnskabsdata med op til 25 års historik
  • Udarbejdede analyser til inspiration, læring og eksempler
  • E-mail alerts fra Analyse abonnementet til inspiration, læring og eksempler i real tid

Normal pris: 199,- per måned

 

Disse værktøjer vil du under og efter forløbet altid have adgang til

  • Excel-ark til udarbejdelse af regnskabsanalyser
  • Excel-ark til udarbejdelse af værdisætning og sensitivitetsanalyser af modne selskaber
  • Excel-ark til udarbejdelse af værdisætning og sensitivitetsanalyser af mindre og nyere selskaber
  • Excel-ark til udarbejdelse og forståelse af screening
  • Undervisningsmaterialet på video (Først efter forløbet)

 

Underviseren

Mit navn er Anders Egsvang Rasmussen og jeg vil være din underviser igennem hele forløbet. Jeg har investeret og handlet med aktier i de seneste 9 år og har i løbet af den periode formet en strategi jeg her vil lære dig.

Jeg driver AE Investment Research, hvor jeg har 2 ansatte til at hjælpe med det daglige arbejde. Vi leverer analyser, markedskommentarer, undervisning og regnskabsdata til private investorer og mindre virksomheder.

Vores regnskabsdata dækker ca. 4500 amerikanske aktier og giver nem adgang til +25 års regnskabshistorik. Derudover dækker vi alle danske C25 aktier med +15 års regnskabshistorik. Al regnskabsdata visualiseres, så du let kan forstå og analysere 25 års historik.

Jeg har en Bachelor of Science i Economics & Business Administration. Jeg har arbejdet ca. 2 år som uafhængig Investeringsrådgiver hos F10 Finans og har derudover arbejdet 2 år som analytiker i EY Local M&A med fokus på køb og salg af SMV virksomheder i Danmark. Derudover har jeg som sagt selv investeret i ca. 9 år.

Anders Egsvang's investeringsstrategi

I min undervisning lægger jeg vægt på at jeg underviser i én samlet strategi og fremgangsmetode, da jeg ikke mener information er en mangelvare for investorer. Man kan finde det meste information online i dag, hvis man ved hvad man skal søge efter, men det er svært at skelne mellem god og dårlig information som nyere investor. Jeg underviser derfor ikke kun i Fundamental analyse eller andre mindre emner. Jeg underviser dig i min samlede strategi fra A til Z, så du efter dette forløb ikke bare er blevet klogere på hvad Fundamental Analyse er og hvordan det kan bruges, men du er samtidig klar til at gå hjem med det samme og sætte din viden i praksis, da du har alle de værktøjer jeg benytter, min fremgangsmetode og analysemodel.

 

Hvad siger andre?

Dette er et nyt forløb og nedenstående udtalelser er dermed fra andre tidligere forløb. 

Online undervisning var en succes i sig selv hos Anders. Jeg købte desuden også adgang til abonnementet efterfølgende, og det er guld værd. Når man stadig er en smule usikker på, om man analyserer virksomhedernes regnskaber rigtigt, så er det genialt at have Anders’ analyser og vurderinger som backup.

Analyserne er meget grundige udført. I analysen får jeg en pris-indikation om, hvor kursen bør ligge, når jeg skal købe. Det giver mig mere mod på at investere. Førhen var det med lukkede øjne og krydsede fingre, når jeg trykkede på købsknappen. Nu er det med ro i sjælen, for jeg ved at analysearbejdet er gjort grundigt. 

Christine Andersen

Tak for et virkelig godt onlinekursus!

Jeg ledte i lang tid efter en måde at analysere interessante aktier på. Med Anders’ tilgang fandt jeg endelig metoden der kunne sortere de dårlige investeringer fra. Analyseværktøjet har gjort udslaget og den første handel efter kurset gav hurtigt et afkast på 26%. Ligeså vigtigt har kurset bidraget til at sortere de dårlige valg fra, som ellers ville have kostet på afkastet.

Således har jeg formået at højne kvaliteten af mine stock picks, efter at jeg har omsat Anders’ viden fra kurset, til et samlet afkast på +23% for året. En investering i et kursus hos Anders Egsvang er derfor hurtigt tjent hjem igen.

Henrik Hessel

Jeg vil lige sige et stort tak for et rigtig spændende forløb – det har været en fornøjelse for mig. Som lovet var kurset praktisk anlagt, uden en masse teoretisk ’pladder’, og de teoretiske begreber der har været, har du formået at forklare på en enkel måde, som gav mening!

Da jeg læste HA tilbage i slutningen af 90’erne, var Finansiering ikke mit yndlingsfag, men du har sågar fået mig til at tænke, at jeg skal have fundet min gamle lærebog frem… Det er meget godt gået! Så stor ros til din faglige tilgang/måden at lære fra dig på, samt din betragtelige indsigt i både teori og praksis. Inspirerende.

Morten Vad

Anders tilbyder et rigtig godt undervisningsforløb i at identificere og investere i kvalitetsaktier. Siden jeg har implementeret hans strategi i min egen investeringsproces, har jeg aldrig været i tvivl om de aktier jeg har i min portefølje.

Hvis markedet går amok, kigger jeg blot på min analyse og kan ud fra disse beregninger og refleksioner hurtigt få ro i maven igen og tage en rationel beslutning. Jeg kan kun anbefale Anders Egsvang til andre der ønsker et mere funderet grundlag for deres investeringer.

Kristian Jakobsen

Jeg har tidligere deltaget på et af Anders’ kursusforløb, ligesom jeg har fulgt undervisningsforløbet online. I begge henseender med meget stor tilfredshed. Man får via undervisningen en struktureret og overskuelig gennemgang af aktiemarkedet, ligesom man får dyb indsigt og forståelse i den strategi Anders selv anvender som succesfuld kvalitetsinvestor.

Forløbet jeg deltog på er ekstremt overskueligt, alle kan deltage og drage stor nytte af Anders’ måde at formidle, et til tider svært stof, på en utrolig enkelt måde. Så sidder du med ønsket om at investere i aktier, følge en strategi, som giver mening, så er dette stedet for dig.

Claus Ciampi

For knap et år siden deltog jeg på det kursus, som Anders Egsvang tilbyder i aktieinvestering. Det har været meget lærerigt for mig, og man kan efterfølgende tilgå undervisningsmaterialet og nye som gamle analyser.

Jeg har også tilmeldte mig det abonnement, som Anders tilbyder. Her får jeg ofte (som regel flere gange om ugen) tilsendt grundige analyser af relevante virksomheder. Jeg er super tilfreds med det produkt, som Anders tilbyder. Der er virkelig god “value for money”!

Torsten Lindestrøm

Du vil blandt andet blive undervist i og tilegne dig kompetencer indenfor:

Uddannelsens kompetencer

Masterclass uddannelsesforløb

Dette uddannelsesforløb løber over 3 måneder med ca. 30 timers undervisning. Du vil over 3 måneder skiftevis modtage undervisning fysisk og online. Mellem hver undervisning vil du skulle arbejde med cases hjemme fra. Forløbet er en udvidelse af de +19 timers videobaseret undervisning. Du kan derfor købe adgang til dette forløb fra start, eller købe adgang hvis du efter den videobaserede undervisning har lyst til at lære endnu mere og gå i dybden med værdisætning, virksomhedsanalyser, screening, porteføljeteori og meget andet. Forløbet har begrænset deltagelse per gang, for at alle får optimalt udbytte. 

5999,-

KØB BILLET

Datoer og lokationer dette forløb dækker over

2. august – Modul 1 – Opstart med adgang til videobibliotek
12. august kl. 18-22 – Modul 2 – Odense
26. august kl. 18-22 – Modul 3 – Online

8. september kl. 18-22 – Modul 4 – Online
22. september kl. 18-22 – Modul 5 – Odense

6. oktober kl. 18-22 – Modul 6 – Online
21. oktober kl. 18-22 – Modul 7 – Odense