Hvad er en kvalitetsaktie?

Normalt kan fundamentale investeringsstrategier opdeles i 2 hovedkategorier, vækst og value.

Strategier med fokus på vækstaktier ser efter at investere i de virksomheder som vækster mest ofte målt på omsætning. Problemet med vækstaktier, er at de ofte handler til meget høje priser, hvilket gør at hvis de ikke opnår det markedet forventer, kan der opstå store kursfald i aktien.

Strategier med fokus på valueaktier ser efter at investere i de virksomheder, som handler til en lavere pris end virksomhedens værdi. Problemet med value aktier er ofte, at de vækster meget lidt og man forventer derfor at aktien vil stige til en højere værdi, fordi investorerne på et tidspunkt vil få øje på de undervurderede aktier. 

Begge disse strategier har fordele og ulemper. 

Som kvalitetsinvestor, ser jeg efter at kombinere disse to tankegange. Det betyder at jeg ser efter at investere i virksomheder med høj vækst, som handler til en pris under virksomhedens værdi. Denne kombination er ret spændende, da det giver en investering med højt afkastpotentiale og lavere risiko. 

Kvalitetsinvestor tankegangen er jeg blevet inspireret af fra Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham og Mhonish Pabrai. Ofte bliver Warren Buffett og Benjamin Graham fremstillet som value-investorer, men reelt er de mere kvalitetsinvestorer, da de ikke kun ser på virksomhedens værdi, men også virksomhedens fremtidspotentiale. Peter Lynch er mere kendt som en vækstinvestor, da han ønskede at investere i virksomheder med høj vækst, men samtidig undgå at betale overpris for denne vækst og derfor introducerede han nøgletallet PEG-ratio.

Det de alle har tilfælles er at de faktisk ser på både vækst og value. Dermed kan man sige at de alle på en eller anden måde ser på kvalitetsaktier.

Hvorfor er kvalitetsaktier interessante?

Kvalitetsaktier er interessante da man som investor prøver at finde selskaber med lav risiko, pga. lav gæld, stabil vækst, stabil forretningsmodel og stærk kapitalstruktur der giver frie tøjler til investeringer i fortsat vækst. Samtidig ser man efter virksomheder med højt afkastpotentiale ved at de er gode til at vækste langsigtet, øge deres markedsandel og øge deres evne til at konvertere omsætning til overskud. Derudover ser man også på virksomheder som er gode til at tænke på deres aktionærer og allokere kapital effektivt samt gode til at betale penge tilbage til investorerne. Når virksomheder der opfylder disse krav er fundet, så er næste punkt at udregne værdien af virksomheden nu og i fremtiden. De virksomheder som består alle disse kriterier og som handler til en pris der er så lav ift. den reelle værdi giver et højt afkastpotentiale, lavere risiko og høj sikkerhedsmargin. Dette er kvalitetsaktier. 

Få 5 gode råd dirkete i indbakken

Kan du blive usikker, når du skal investere i en ny aktie? Så er du bestemt ikke den eneste. Få tilsendt 5 råd som kan skabe ro i maven til dine fremtidige investeringer.

Hvordan finder man kvalitetsaktier?

At finde en kvalitetsaktie er ikke altid nemt, for der findes ikke utallige af dem i verden. Samtidig kan man ikke blot se på nuværende nøgletal. Man er i stedet nødt til også at se på virksomhedens historie, hvordan de har klaret sig i forskellige perioder, hvordan de har udviklet sig og samtidig skal man se på fremtiden, markedet og forventninger til fremtidig vækst. Det gør man ikke blot kan screene ved hjælp af let tilgængeligt værktøjer på nettet. Derfor har jeg selv udarbejdet screeningsværktøjer og scoringssystemer, til at score virksomheder og finde frem til de bedste kvalitetsaktier på markedet. I analyse-abonnementet har vi samlet 250 kvalitetsaktier der løbende scores, screenes og måles, sådan så vi er klar til at investere i dem den dag prisen er lavere end værdien. Denne liste vokser hele tiden med nye virksomheder. Løbende analyserer vi virksomhederne, sådan så du er klar til at reagere den dag alle kriterier opfyldes. På nuværende tidspunkt finder du over 50 analyser af forskellige kvalitetsaktier

Virksomhederne bliver også målt op imod deres konkurrenter, for målet er ikke blot at finde kvalitetsaktier, men at finde de bedste virksomheder i specifikke brancher. De virksomheder der år efter år vækster mere end deres konkurrenter og bliver ved med at opretholde en konkurrencefordel. 

Målet er at finde 15-25 kvalitetsaktier til porteføljen, som kan overperforme markedet uden at tilføre porteføljen en højere risiko end markedet. På nuværende tidspunkt er er der 18 aktier i porteføljen. 14 kvalitetsaktier og 4 Bobleraktier, der på sigt kan blive kvalitetsaktier pga. deres nuværende vækst, stabile forretningsmodel, markedsandel og fremtidsplaner. 

Analyser af kvalitetsaktier

Fordelene ved at investere i kvalitetsaktier

Lavere risiko:

Den ultimative risiko, som investor er risikoen for konkurs. Der er ofte 2 ting der kan medføre konkurs i en virksomhed. Det er mangel på kapital og mangel på indtægter. Kvalitetsaktier har alle den fordel at de har en stærk kapitalstruktur, hvilket betyder de ikke mangler kapital. Samtidig har de lav gæld, hvilket betyder de ikke skylder særligt mange penge væk. Gæld er ofte lidt en overset faktor når private investerer i aktier, men høj gæld kan medføre store kursfald og konkurser. Det er set i Norwegian, Toys R Us, General Motors, Teva og mange andre eksempler. En anden fordel ved kvalitetsaktier er at de driver en stabil forretningsmodel, der gør de løbende får høje indtægter og er gode til at holde på deres kunder. Denne samlede kombination giver en lavere risiko for dig som investor. 

Højere afkastpotentiale: 

Ved at fokusere på KUN at investere i disse kvalitetsaktier når prisen er lavere end værdien, sikrer vi et langsigtet højt afkastpotentiale. Pga. den stabile forretningsmodel er virksomhederne ofte også nemmere at fremskrive og derfor nemmere at sætte værdi på i fremtiden. Kvalitetsaktier har også den fordel at de løbende bliver bedre til at omdanne omsætning til overskud. Det betyder at over årene bliver en større og større del af deres omsætning til overskud, hvilket gør, at overskuddet vokser mere end omsætningen over mange år. Mange kvalitetsaktier befinder sig i brancher med høj, stabil vækst hvilket betyder at følger de blot markedet/branchens generelle vækstrater, så vækster de flot. Kan de overperforme markedet og dermed tage markedsandele giver det en endnu højere vækst, hvilket giver et højere afkast. Markedet fokuserer ofte på enten de virksomheder som vækster allermest, hvilket er virksomheder som Amazon og Netflix (Vækst aktierne). Andre gange fokuserer markedet på de billigste virksomheder som Bank of America, Verizon, AT&T og Johnson & Johnson (Value aktierne). Markedet kan til tider overse de virksomheder i midten af disse selskaber. Virksomhederne der ikke vækster 50% per år, men 30% per år og virksomheder der samtidig ikke handler til måske 15 x overskuddet men 20 x overskuddet. Disse aktier er kvalitetsaktier, som giver dig et højt og mere stabilt afkastpotentiale. Den gode investering opstår der hvor markedet overser eller undervurderer virksomhedens evne til fortsat at vækste og forbedre sig.

Sikkerhedsmargin: 

Kortsigtet kan en aktiekurs drives af nyheder, hype, frygt, regnskaber og mange andre ting. Langsigtet drives aktiekursen hovedsageligt af virksomhedens evne til at vækste og virksomhedens evne til at omdanne omsætningen til overskud og give dette overskud til investorerne. Kvalitetsaktier performer ofte år for år uden undtagelser, eller med meget få undtagelser. Det giver en høj sikkerhedsmargin, da man som investor ikke det ene år vil opleve et overskud på 100 millioner og det næste år et underskud på 50 millioner. Kvalitetsaktier performer stabilt og skaber måske det ene år et overskud på 100 millioner, andet år et overskud på 120 millioner, tredje år et overskud på 145 millioner osv. Denne stabile forretningsmodel skaber en god renters rente effekt både for os som investorer, men også for virksomheden selv, der løbende giver dem flere frie midler de kan investere i fortsat vækst. Usikkerhed skaber ofte store udsving i aktiekursen da usikkerheder er noget af det værste på aktiemarkedet. Sikkerhed er dermed noget af det bedste på aktiemarkedet, da det giver en mere stabil udvikling og et mere “sikkert” langsigtet afkast, hvis blot man er tålmodig som investor. 

Volatilitet bliver din bedste ven:

Volatilitet, altså udsving, er ofte en af de værste fjender for investorerne. Når man investerer i kvalitetsaktier der performer år for år, og man allerede ved at man har købt aktien til en rigtig god pris ift. virksomhedens værdi, så bliver udsving/volatilitet lige pludselig ens bedste ven. For falder aktien pludseligt 30%, så giver det blot en endnu bedre investeringsmulighed, da virksomhedens forretning stadig performer stabilt. Dette gør at vi som kvalitetsinvestorer ofte ikke bliver så nervøse når markedet falder, fordi vi ikke er bange for om virksomhederne går konkurs, ellers forretningen forsvinder. Fald på aktiemarkedet giver blot bedre muligheder for investering i kvalitetsaktier, og dermed også et endnu bedre langsigtet afkast potentiale da forskellen på pris og reel værdi nu bliver større. Kvalitetsaktier vil altid på et eller andet tidspunkt vende, for hvis de bliver ved med at vækste omsætningen og overskuddet og samtidig opretholde en stærk kapitalstruktur med lav gæld, så vil markedet på et tidspunkt blive nødt til at få øje på selskabet. Er aktien undervurderet i alt for lang tid, kan den blive en oplagt opkøbsmulighed, hvilket også giver investorerne afkast. Hvis aktien samtidig over mange år er undervurderet, så begynder virksomheden ofte selv blot at købe egne aktier tilbage, hvilket også skubber kursen op. Kvalitetsaktier giver dermed ofte flere muligheder for afkast, som igen er positivt. 

Lyder kvalitetsaktier interessante for dig?

Hvis du synes kvalitetsaktier lyder som noget for dig, så hold dig ikke tilbage med at skrive til mig, stille spørgsmål eller tilmelde dig mit analyse-abonnement eller min undervisning så du får adgang til både kvalitetsmateriale og kvalitetsaktier lige ved hånden. Jeg investerer selv efter egne analyser og ingen analyser er betalt af virksomhederne der bliver analyseret. Dette er en sikkerhed for dig som investor, da vores interesserer dermed er de samme, nemlig at finde kvalitetsaktier til en lav pris, så vi over tid kan overperforme aktiemarkedet.

Har du spørgsmål til din aktieinvestering?

Udfyld kontaktformularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Ring mig op

Andet

Handelsbetingelser

Cookies og Privatlivspolitik

Kontaktinformation

anders@andersegsvang.dk

+45 61 78 08 27